Zabava

 
 
 

Pravila in pogoji nagradne igre "Osvoji vrtnega palčka STIHL"

Pravila in pogoji nagradne igre "Osvoji vrtnega palčka STIHL"

Pravila in pogoji nagradne igre “Osvoji vrtnega palčka STIHL” (25.-30.8.2018)

 

SPLOŠNE DOLOČBE

Ta pravila določajo način prirejanja in sodelovanja v nagradni igri “ Osvoji vrtnega palčka STIHL ” (25.-30.8.2018) (v nadaljevanju nagradna igra), katere organizator je Unicommerce d.o.o., Obrtniška ulica 21, 1370 Logatec, matična številka 5555884000 (v nadaljevanju organizator). Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke STIHL.

2. OPIS IN POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Nagradna igra poteka od 25.8.2018 do vključno 30.8.2018 do 15. ure na območju Republike Slovenije. Pravila nagradne igre bodo ves čas trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani Unicommerce na podstrani  “ Pravila in pogoji nagradne igre: “Osvoji vrtnega palčka STIHL” (25. - 30.8.2018). V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri so obkroženi le pravilni odgovori na vsa tri vprašanja na letaku za nagradno žrebanje, ki je na voljo vsem obiskovalcem sejma AGRA 2018 na zunanjem razstavnem prostoru Z2/2024. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Organizator si prav tako pridružuje pravico, da po lastni presoji iz nagradne igre odstrani kateregakoli udeleženca, še posebno tistega, ki želi na nepravilen, nepošten ali kakršenkoli drugi način, ki ni v skladu s temi pravili, osvojiti nagrado.

3. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Šteje se, da posamezni sodelujoči z izpolnitvijo letaka za nagradno žrebanje in njegovo oddajo v nagradni boben na razstavnem prostoru Z2/2024 v času sejma AGRA 2018 (od otvoritve sejma dne 25.8.2018 do 30.8.2018 ob 15.00) izrecno soglaša s pravili in pogoji nagradne igre ter je z njimi v celoti seznanjen. Sodelujoči se prav tako zavezuje, da bo v primeru sodelovanja v nagradni igri v celoti spoštoval njena pravila.

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Če je dobitnik nagrade mladoletna oseba, morajo starši ali skrbniki podpisati izjavo, da se strinjajo s prejemom nagrade ter izdati pisno in podpisano soglasje k predmetnim pravilom te nagradne igre. V kolikor izjava s strani zakonitega zastopnika mladoletne osebe ni podana na opisani način, je organizator ne upošteva.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in sodelavci naročnika ter organizatorja nagradne igre, in sicer ne glede na obliko zaposlitve. Enako velja za njihove ožje družinske člane (zakonec oz. oseba, s katero živi v skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega).

4. NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad obsega:

3-krat vrtni palček STIHL. Vrednost enega vrtnega palčka znaša 10,95 EUR + DDV.

Nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njihove denarne protivrednosti. Navedena vrednost nagrad predstavlja tržno vrednost na dan sprejema teh pravil. Morebitna kasnejša sprememba tržne vrednosti ne vpliva na vrednost nagrad. Nagrajenec lahko po podelitvi prenese nagrado na tretje osebe.

5. POTEK PODELJEVANJA NAGRAD

Nagrade se podeljujejo po zaključku z žrebom treh nagrajencev. Udeleženec v nagradni igri sodeluje, če med trajanjem nagradne igre pravilno odgovori na vsa tri vprašanja na letaku za nagradno žrebanje ter čitljivo vpiše svoje kontaktne podatke. Dodeljevanje nagrad udeležencem nagradne igre bo potekalo 30.8.2018, opravi in nadzoruje ga komisija, ki jo sestavljajo trije predstavniki organizatorja nagradne igre. Dodeljevanje bo potekalo tako, da bo izmed vseh sodelujočih komisija naključno izžrebala tri sodelujoče, ki izpolnjujejo zahteve 3. člena teh pravil. Rezultat nagradne igre je dokončen in pritožba nanj ni možna.

6. OBVEŠČANJE IN OBJAVA NAGRAJENCEV TER IZPLAČILO NAGRAD

Po zaključku izbora komisije bodo najkasneje do 31.8.2018 na Facebook strani Unicommerce ter na spletni strani podjetja Unicommerce d.o.o. objavljeni vsi trije nagrajenci. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo s posredovanjem zahtevanih osebnih podatkov za namen kontaktiranja v primeru, da so izžrebani ter objavo njihovega imena in priimka na Facebook strani Unicommerce.

Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Nagrade prav tako niso prenosljive na tretjo osebo, razen v primeru razmerja mladoletni sodelujoči – zakoniti zastopnik, v kolikor je bila nagrada prevzeta skladno s temi pravili in pogoji sodelovanja.

Plačilo akontacijo dohodnine v skladu s 131. členom veljavnega Zakona o dohodnini ni potrebno, saj vrednost posamezne nagrade ne presega zakonsko določenega zneska. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

7. OBVEZNOSTI NAGRAJENCEV

Nagrajenec mora organizatorju nagradne igre na letaku za nagradno igro posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek, številka mobilnega telefona ali e-mail naslov) za namen žrebanja in kontaktiranja nagrajenca v primeru, da je med izžrebanci.

Vse tri izžrebane nagrajence bo organizator na osnovi posredovanih kontaktnih podatkov najkasneje do 5.9.2018 obvestil, da so izžrebani nagrajenci. Izžrebanec mora organizatorju na osnovi njegovega obvestila v roku 10 dni posredovati svoj naslov, na katerega mu organizator lahko pošlje nagrado. V nasprotnem primeru izžrebanec od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade.

Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do izžrebanca na podlagi teh pravil. Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade, če ugotovi, da je udeleženec v nagradni igri sodeloval v nasprotju s temi pravili.

8. PREVZEM NAGRAD

Nagrad ni mogoče zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja darila, s čimer se posamezni sodelujoči s prijavo k nagradni igri izrecno strinja. Organizator ne odgovarja za nobene napake na darilih. Organizator ni odgovoren za poslane podatke, ki so nepopolni, nerazumljivi ali niso bili prejeti. Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti na naslov, ki ga bodo posredovali organizatorju.

9. ODGOVORNOST ORGANIZATORJEV

Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva izžrebanih nagrad, ne vplivajo na pravilo, da organizator dodeli nagrado osebi, ki se je pravilno prijavila v nagradno igro, oziroma uradno pooblaščeni osebi. Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih odgovornosti ob koriščenju nagrad, se pravi morebitnih poškodb, zdravstvenih zapletov ali tatvin pri koriščenju. Organizator prav tako ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali pri izboru nagrad
  • nedostavljene pošiljke z nagradami,
  • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

10. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Sodelujoči v nagradni igri s poslanimi osebnimi podatki izrecno izjavlja in soglaša, da se njegovi osebni podatki shranjujejo, obdelujejo ter uporabljajo za namen izvedbe te nagradne igre skladno z zakonom. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravek ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre.

Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Uredbo GDPR.

Prav tako podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakorkoli drugače zlorabljal. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni (objava imena in priimka nagrajencev v tej nagradni igri na Facebook strani in na spletni strani organizatorja).

11. KONČNE DOLOČBE

Za tolmačenje pravil je pristojen izključno organizator nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani Unicommerce in na spletni strani organizatorja.

Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Facebook, slednja tudi ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova tega nagradne igre. Facebook ne sponzorira in ne upravlja nagradne igre ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju oz. naročniku in ne družbi Facebook.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Logatec, 21. avgust 2018

Organizator nagradne igre:

UNICOMMERCE d.o.o., Obrtniška 21, 1370 Logatec, matična številka matična številka 5555884000

 
 
 

Seznam nagrajencev igre "Osvoji vrtnega palčka STIHL"

Seznam nagrajencev igre "Osvoji vrtnega palčka STIHL"

Ob zaključku letošnjega sejma AGRA v Gornji Radgoni smo izžrebali 3 nagrajence v nagradni igri "Osvoji vrtnega palčka STIHL":

  1. Marija Kristovič
  2. Srečko Kaloš
  3. Anton Sereš

Vsem izžrebanim iskreno čestitamo, vrtnega palčka STIHL pa vam pošljemo prihodnji teden.

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.