Servis in garancija

POOBLAŠČENI SERVIS STIHL

KOMPETENTNO SVETOVANJE

Vsi naši pooblaščeni prodajalci in servisni tehniki se redno udeležujejo specializiranih izobraževanj STIHL in se nenehno izobražujejo za nove tehnologije in izdelke, da lahko zagotovijo usposobljeno svetovanje na prodajnih mestih ter strokovno popravilo in servisiranje naprav STIHL. Vaš izbrani specializirani trgovec vas bo tako poučil tudi o pravilni, pravilni in varni uporabi vaših naprav.

NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽA

Želimo, da naprave STIHL Uporabljate dlje časa. V kolikor želite vam bo pooblaščeni trgovec STIHL tako katero koli napravo pripravil za prvo uporabo in vas poučil o njenem potrebnem vzdrževanju. Poleg tega boste prejeli koristne in praktične nasvete za varčno uporabo in dolgo življenjsko dobo izdelka.

VZDRŽEVANJE IN POPRAVILO

V kolikor vaša naprava STIHL potrebuje vzdrževanje ali popravilo, vam je na voljo pooblaščeni servis STIHL. Z rednim izobraževanjem so naši pooblaščeni serviserji STIHL usposobljeni za strokovno vzdrževanje in popravila.

ORIGINALNI REZERVNI DELI IN PRIBOR

Kar odlikuje motorne naprave STIHL, je največja zanesljivost tudi pri ekstremnih obremenitvah. V primeru najmanjše okvare pooblaščeni trgovci in servisi STIHL ponujajo originalne rezervne dele STIHL, ki pomembno prispevajo k učinkovitosti, varnosti in življenjski dobi vaše motorne naprave STIHL.

PROFESIONALNO OSTRENJE

Če je veriga žage ali rezilo kosilnice topo, vam bodo naši pooblaščeni serviserji v svojih kvalificiranih delavnicah izvedli profesionalno ostrenje.

STROKOVNJAKI ZA ZAŠČITNA OBLAČILA

Vsi, ki vsakodnevno delajo z našimi napravami, bi si morali zagotoviti najboljšo možno zaščito. Pri tem je pomembno, da se lahko zanesejo na učinkovita in varna zaščitna oblačila. Pooblaščeni prodajalec STIHL vas bo obvestil o priporočeni in potrebni zaščitni opremi in dodatkih.

GARANCIJA

1. V nadaljevanju urejena garancija je prostovoljna dodatna storitev, ki jo zagotavlja UNICOMMERCE d.o.o. kot ekskluzivni uvoznik in distributer podjetja Andreas Stihl AG & Co. KG za ozemlje Republike Slovenije. UNICOMMERCE d.o.o. kot ponudnik garancije zagotavlja kakovost in pravilno delovanje naprav STIHL v garancijskem roku, če se uporabljajo v skladu z navodili za uporabo in pogoji, opisanimi v garancijskem listu. Poleg tega jamstva ima kupec še druge zakonite potrošniške pravice, veljavne v Republiki Sloveniji.

2. Garancijski pogoji so določeni v garancijskem listu, ki je priložen vsaki kupljeni napravi. Če napravo uporabljate v skladu z navodili za uporabo, napaka odpravljena v garancijskem roku zaradi dokazane napake v materialu ali izdelavi. V primeru okvare naprave bo odpravljena v najkrajšem možnem času. Če popravilo ni izvedeno v 45 dneh, bo okvarjena naprava na zahtevo kupca zamenjana z novo. Rednih stroškov vzdrževanja garancija ne krije. Zahtevo je treba oddati pooblaščenemu servisu STIHL z obvezno predložitvijo izpolnjenega garancijskega lista in potrdila o nakupu (račun). Garancija ne vpliva na druge pravice, ki pripadajo kupcu iz drugih pravnih razlogov.

3. Garancija se ne nanaša na dele, ki so postali neuporabni zaradi mehanskih poškodb, nepravilnega delovanja, nepravilne uporabe, neprimernega transporta, neustreznega vzdrževanja ali običajne obrabe (obrabe delov). Podrobnejša pojasnila boste našli v navodilih za uporabo. Navodila za uporabo so del garancijskih pogojev. Kupec izdelek uporablja na lastno odgovornost, zato je predpogoj za uporabo pravic, ki izhajajo iz garancije, da stranka skrbno prebere in upošteva navodila za uporabo, vzdrževanje in popravilo. Predpogoj je tudi, da se uporabljajo samo originalni nadomestni deli STIHL, originalno orodje in pribor ter predpisana mešanica. Z namestitvijo, vzdrževanjem ali popravilom naprave s strani nepooblaščenega servisa ali tretje osebe kupec izgubi pravico do garancije.

4. Garancijski rok za izključno osebno uporabo naprav STIHL je 24 mesecev, za komercialno in / ali profesionalno uporabo pa 12 mesecev. Garancijski rok začne teči z dnem dobave.

5. V času garancije je za izdelke STIHL zagotovljeno servisno vzdrževanje in potrebni rezervni deli v pooblaščenih servisnih delavnicah STIHL. Ponudnik garancije zagotavlja nadomestne dele 7 let od datuma nakupa naprave.