Dokument je na voljo tudi v pdf obliki, svoj izvod si lahko prenesete tukaj.

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE TRGOVINE IN PRODAJE NA DALJAVO PODJETJA UNICOMMERCE d.o.o.

(veljavni od 1.1.2021)

1. PODROČJE UPORABE IN POGODBENI STRANKI

1.1. Ti splošni pogoji urejajo poslovno razmerje med podjetjem UNICOMMERCE d.o.o. s poslovnim naslovom na Obrtniški ulici 21, 1370 Logatec, id. št. za DDV: SI15661474, matična št.: 55558840 (v nadaljevanju "prodajalec" ali UNICOMMERCE d.o.o.) in kupcem (v nadaljevanju "kupec"), ter se uporabljajo pri sklepanju pogodbe o prodaji na daljavo (spletna prodaja) tako s potrošniki kot tudi s pravnimi osebami in samostojnimi podjetniki. Potrošnik je fizična oseba, ki pridobiva izdelke za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti. 

Splošni pogoji spletne prodaje podjetja UNICOMMERCE d.o.o., objavljeni na spletni strani https://www.unicommerce.si (v nadaljevanju "spletna trgovina") predstavljajo sestavni del vsake pogodbe o prodaji, sklenjene na tak način med prodajalcem in kupcem.

1.2. UNICOMMERCE d.o.o. preko spletne trgovine obiskovalcem ponuja možnost nakupa izdelkov, ki so na voljo v spletni trgovini. Poleg naštetega UNICOMMERCE d.o.o. obiskovalcem nudi informacije o izdelkih, promocijske in akcijske ponudbe izdelkov, splošne in tehnične informacije ter svetovalne in slikovne vsebine. Prodajalec si pridržuje pravico do napak v opisu in slikah izdelkov ter izrecno izključuje in omejuje svojo odgovornost, in sicer v največjem dovoljenem obsegu, za škodo zaradi takih napak.

1.3 Ti splošni pogoji urejajo podrobnosti pogodbenega razmerja med prodajalcem in kupcem (pogoje in način nakupa izdelka, pogoje in načine plačila / avtorizacije,  dostavo in dobavo, omejitve odgovornosti, reklamacije itd.) in vsebujejo tudi pomembne informacije za potrošnike. 

Informacije o varstvu osebnih podatkov in zasebnosti si lahko obiskovalci preberejo v Politiki zasebnosti.

Preko povezav v spletni trgovini se lahko kupec pri naročanju seznani s temi splošnimi pogoji, jih shrani na svoj računalnik oziroma jih natisne.

1.4. S tem, ko kupec v spletni trgovini potrdi naročilo, se šteje, da je prebral in se seznanil z vsebino teh splošnih pogojev ter jih posledično sprejel kot sestavni del prodajne pogodbe. Morebitni dodatni ali drugačni dogovori med prodajalcem in kupcem prevladajo nad določbami teh splošnih pogojev.

2. REGISTRACIJA

2.1 Kupec lahko izdelke na spletni strani podjetja UNICOMMERCE d.o.o. kupuje v spletni trgovini kot registrirani uporabnik ali kot gost.

V kolikor kupec nakupuje kot registrirani uporabnik, mu tak nakup poleg varnosti nudi tudi dodatne možnosti:

hitrejši postopek naročila in plačila,

preverjanje statusa naročil,

pregled preteklih naročil,

spremembo podatkov o uporabniškem računu,

spremembo gesla,

navajanje dodatnih naslovov za dostavo.

2.2. V kolikor kupec – potrošnik želi nakup opraviti kot "Registrirani uporabnik", na začetni strani www.unicommerce.si ali med samim nakupnim procesom izbere povezavo "Prijava in registracija". Če se je kupec pred tem že registriral, vpiše svoje uporabniško ime in geslo ter klikne na "Prijava". V primeru prve prijave mora, ko se želi registrirati, izpolniti obrazec ob registraciji. V razdelku »Nov uporabnik« klikne na »Ustvari uporabniški račun«, nato vnese svoje osebne podatke in vnos potrdi s klikom na »Registracija«. Če je pravilno vnesel podatke, bo na elektronski naslov, ki ga je navedel, prejel elektronsko sporočilo za potrditev registracije, v katerem mora klikniti na potrditveno povezavo. S pomočjo elektronskega naslova in gesla lahko kupec kadar koli dostopa do svojega računa in svojih podatkov. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje kupčevega e-poštnega predala in za delovanje filtrov za neželeno e-pošto.

V primeru, da je kupec pravna oseba ali samostojni podjetnik, ga bo sistem v postopku registracije pozval, da se opredeli kot pravna oseba ali samostojni podjetnik in vnese dodatne podatke (matična številka, ID št. za DDV/davčna številka, natančna firma, poslovni naslov). Prodajalec pravnim osebam in samostojnim podjetnikom samodejno izda račun, ki se glasi na podjetje.

Kupec je odgovoren za varovanje zaupnosti svojega uporabniškega računa - uporabniškega imena, gesla in drugih osebnih podatkov - kot tudi za pravice dostopa do svojega računalnika. Kot registrirani uporabnik prevzema odgovornost za vse dejavnosti, izvedene z njegovim uporabniškim imenom in geslom.

2.3. V primeru, da kupec želi nakup opraviti kot "Gost", torej brez ustvarjanja računa, po izbiri izdelka in dodajanju v košarico dokonča nakup s klikom na "Dokončaj nakup" in nato izbere možnost "Nakup kot gost". V tem primeru mora kupec vnesti podatke, potrebne za sklenitev pogodbe ter za dostavo, s čimer pa ne ustvari uporabniškega računa.

3. POSTOPEK NAROČILA

3.1. Kupec izdelke, ki jih želi kupiti v spletni trgovini, daje v košarico. Kupec lahko izdelke daje v košarico brez obveznosti ter lahko košarico kadar koli pregleda in popravi ali izbriše svoje vnose, preden odda svoje zavezujoče naročilo, s pomočjo pripomočkov za popravke, ki so na voljo in razloženi v samem postopku naročila.

3.2. Kupec naroči izbrane izdelke tako, da vnese v obrazec za naročilo vse zahtevane podatke. Kupec odda naročilo in s tem potrdi svoj izbor izdelkov v košarici s klikom na gumb „Naroči (obveznost plačila)“ na koncu postopka naročanja. Tako izvršeno naročilo je nepreklicno in izraža kupčev nakupni namen. V primeru plačila z bančnim nakazilom kupčevo naročilo velja tri (3) dni od datuma oddaje naročila (od klika na gumb „Naroči (obveznost plačila)“). Če v tem roku prodajalec na svoj transakcijski račun ne prejme celotnega zneska naročila (kupnina ter stroški), se šteje, da je kupec od naročila odstopil in da pogodba ni bila sklenjena. V takem primeru prodajalec ni dolžan dostaviti naročenih izdelkov. Če prejme prodajalec znesek naročila na svoj transakcijski račun z zamudo, naročene izdelke pa ima še na zalogi, lahko pogodbo izpolni, ni pa tega dolžan storiti. Če blaga ni več na zalogi, bo prodajalec kupcu prejeto plačilo vrnil v največ 14 dneh od datuma prejema plačila.

3.3. Po oddaji naročila kupec po elektronski pošti prejme samodejno obvestilo, da je naročilo sprejeto (potrditev naročila). Ta samodejna potrditev naročila dokumentira, da je prodajalec UNICOMMERCE d.o.o. prejel naročilo, in vsebuje vse z zakonom predpisane podatke.

4. SKLENITEV POGODBE O PRODAJI 

4.1. Pogodba o prodaji izdelkov med kupcem in prodajalcem je sklenjena v trenutku, ko prodajalec sprejme kupčevo naročilo s tem, da kupcu pošlje elektronsko sporočilo o stanju njegovega naročila z naslovom "Potrditev sprejema naročila" (razen v primeru iz točke 4.2. spodaj). Ker gre pri tem za samodejno sporočilo, si prodajalec pridržuje pravico, da navkljub poslanemu sporočilu zavrne sklenitev prodajne pogodbe najkasneje v roku 7 (sedem) dni od pošiljanja »Potrditve sprejema naročila«, če je je v spletni trgovini ali v potrdilu prejema naročila navedena očitno napačna cena izdelka in da gre za kakšno drugo očitno napako oz. pomoto pri prikazu cen ali opisu lastnosti izdelkov, ki je posledica sistemske in / ali človeške napake.

4.2 Če je kupec kot način plačila izbral "kreditno kartico, PayPal ali LeanPay", je pogodba o prodaji sklenjena v trenutku uspešne avtorizacije (podrobneje opredeljeno v točki 5.2. spodaj), tudi če prodajalec še ni sprejel oziroma potrdil sprejema naročila v smislu prejšnjega odstavka. Tudi v primeru plačila s kreditno kartico, PayPal ali LeanPay ima prodajalec pravico, da v 7 dneh od avtorizacije odstopi od sklenjene prodajne pogodbe v roku 7 dni, v skladu s pravili, določenimi v točki 4.1. zgoraj.

4.3. Prodajalec hrani "Potrditev sprejema naročila", ki jo je posredoval kupcu, še največ šest (6) mesecev po poteku garancijskega roka za kupljeni izdelek; če za izdelek ni izdan garancijski list, pa največ šest (6) mesecev po dobavi blaga. Na kupčevo razumno zahtevo, mu prodajalec ponovno pošlje elektronsko sporočilo s "Potrditvijo sprejema naročila".

4.4. Prodajalec sklenjene prodajne pogodbe ne shranjuje in njeno besedilo kupcu ni dostopno. Pogodba se lahko sklene v slovenskem jeziku.

4.5. Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

5. CENE IN PLAČILNI POGOJI

5.1. Navedene cene izdelkov v spletni trgovini so izražene v evrih z vključenim DDV in veljajo samo ob nakupu prek spletne trgovine. Končna cena se lahko poveča za stroške dostave. Stroški dostave so kupcu prikazani v povezavi z ustreznim naročilom v spletni trgovini, še preden odda naročilo.

Za naročila v vrednosti manj kot 100,00 EUR strošek dostave znaša 3,50 EUR. 

Za naročila v vrednosti 100,00 EUR in več je dostava brezplačna, ne glede na to, ali se vsi izdelki dobavijo hkrati ali v več delnih dostavah. Če se plačljiva dostava izvrši v več delnih dostavah, prodajalec zaračuna stroške pošiljanja samo enkrat.

Navedene redne in akcijske cene veljajo izključno za nakupe prek spletne trgovine.

5.2. Kupcu so na voljo naslednje možnosti plačila:

- z bančnim nakazilom UPN / splošno položnico po ponudbi (na pošti, banki ali v spletni banki),

- s plačilom preko sistema PayPal,

- s kreditno in / ali debetno kartico,

- s plačilom na obroke preko sistema LeanPay,

- s plačilom po povzetju.

Pri plačilu s kreditno kartico bo prodajalec po oddanem naročilu pridobil od izdajatelja kartice potrditev (avtorizacijo), da lahko izvrši plačilno transakcijo. Plačila s kreditnimi karticami se izvajajo preko plačilnega sistema Bankart, ki je zaščiten z najvišjimi varnostnimi standardi za zaščito plačil s kartico.

Obdelava naročila se začne v trenutku, ko je plačilo vidno na bančnem računu prodajalca. Po izvedbi plačila običajno traja en do dva delovna dneva (od ponedeljka do petka), da je plačilo vidno na bančnem računu prodajalca, nato pa bo blago zapakirano in odposlano za dostavo kupcu.

5.3. Vračilo plačila bo prodajalec izvedel na transakcijski račun kupca (v primeru bančnega nakazila), na PayPal račun kupca (v primeru plačila preko sistema PayPal), na račun kreditne kartice (v primeru plačila s kreditno kartico) ali na transakcijski račun kupca (v primeru plačila na obroke preko LeanPay).

5.4. Prodajalec ima pravico kupcu posredovati račun v elektronski obliki, ki je na voljo za prenos v obliki dokumenta PDF. Prodajalec bo kupca o tem obvestil po elektronski pošti.

5.5. Plačila se sprejemajo samo s transakcijskih računov znotraj Evropske unije (EU) ter v valuti EUR (euro).

6. POGOJI DOSTAVE

6.1. Blago se običajno dostavi v 5 delovnih dneh po sklenitvi pogodbe (sobote, nedelje in državni prazniki ne štejejo za delovne dneve) oziroma pri plačilu z bančnim nakazilom, od dne, ko prodajalec prejme plačilo in je plačilo vidno na njegovem računu. Po izročitvi blaga dostavni službi bo kupec po elektronski pošti prejel potrdilo o odpremljeni pošiljki ter vse potrebne podatke o statusu pošiljke in, če je na voljo, povezavo za sledenje pošiljki pri ponudniku prevoza. Navedeni rok velja za dostavo na območju Republike Slovenije.

6.2. V kolikor ni drugače dogovorjeno, bo blago dostavljeno na naslov za dostavo, ki ga je kupec navedel v naročilu. Naročeni izdelki se dostavijo do vhoda v stanovanjski objekt. V primeru večstanovanjske stavbe se dostava izdelkov ne opravi do nadstropja, v katerem se nahaja kupec, temveč do vhoda v stavbo. Dostop do vhoda mora biti prost, sicer se dostava izvede do najbližje točke, kjer je možno razkladanje.

6.3. Dostava se izvaja samo na ozemlju Republike Slovenije.

6.4. Prodajalec si pridržuje pravico do delnih več dostav, če kupec naroči več izdelkov.

6.5. Poleg dostave na želeni naslov lahko kupec izbere možnost »Click & Collect« (prevzem pri pooblaščenem trgovcu STIHL). Pri vsakem naročilu ima kupec možnost, da za naslov dostave izbere pooblaščenega trgovca STIHL v Republiki Sloveniji. Med postopkom naročila je kupec seznanjen, katero pooblaščeno prodajno mesto STIHL specializiranega trgovca lahko izbere kot naslov za dostavo svojega naročila.

6.6. V kolikor je kupec izbral možnost dostave "Prevzemi pri pooblaščenem trgovcu STIHL", bo po e-pošti prejel obvestilo o stanju pošiljke in povezavo ponudnika prevoznih storitev za sledenje pošiljki na izbrano prodajno mesto pooblaščenega trgovca STIHL.

6.7. Prevzem naročenega blaga pri pooblaščenem trgovcu STIHL je za kupca brezplačen in je možen v delovnem času ustreznega prodajnega mesta STIHL ob predložitvi identifikacijskega dokumenta in obvestila o prevzemu. Rok za prevzem izdelka je 14 dni od dneva dostave blaga pooblaščenemu trgovcu STIHL.

6.8. Če kupec naročenega blaga pri pooblaščenem trgovcu STIHL ne prevzame v štirinajstih (14) dneh, se šteje, da je naročilo preklical. V tem primeru bo prodajalec kupcu vrnil vsa prejeta plačila od kupca za prevzeto blago. Za vračilo bo prodajalec uporabil enaka plačilna sredstva, kot jih je kupec uporabil za plačilo, razen če se s kupcem izrecno ne dogovori drugače. 

6.9. Ob dostavi kupec skupaj s kupljenimi izdelki prejme vse dokumente, ki spremljajo izdelek (garancijski list, navodila za uporabo, izjavo o skladnosti), originalni račun in potrdilo o prejemu pošiljke, ki ga je dolžan podpisati, v kolikor nima razloga za reklamacijo (točka 7.1). S podpisom potrdila o prejemu pošiljke se šteje, da je kupec pregledal pošiljko in ugotovil, da prevzeti izdelki nimajo vidnih zunanjih poškodb. Če kupec, ki je potrošnik, ni osebno prisoten pri dostavi blaga, se šteje, da je blago dostavljeno kupčevemu pooblaščencu pod pogojem, da potrdilo o prejemu pošiljke podpiše polnoletni član kupčevega gospodinjstva, ki na potrdilu navede tudi svoje ime in priimek. 

6.6. Če prodajalec ne more izpolniti zavezujočega roka dobave iz razlogov, za katere ne odgovarja (npr. višja sila, izguba izdelkov med prevozom), bo o tem obvestil kupca in se lahko z njim dogovori o nadomestnem datumu dobave, ki ni kasneje kot 30 dni od poteka prvotnega roka. Če novi rok dobave za kupca ni sprejemljiv, ima kupec pravico odstopiti od pogodbe o prodaji, prodajalec pa mu vrne prejeta plačila najkasneje v 14 dneh od prejema obvestila o odstopu. V primeru, da zaradi okoliščin, za katere ni odgovoren, prodajalec ne more ponuditi novega roka dobave, ker blago ni na razpolago, lahko prodajalec odstopi od pogodbe o prodaji in kupcu vrne prejeta plačila najkasneje v 14 dneh od pošiljanja obvestila o odstopu od pogodbe.

6.7. Določbe točk od 6.1. do 6.6. zgoraj ne vplivajo na druge zakonske pravice pogodbenih strank, zlasti na pravico kupca, ki je potrošnik, do enostranskega odstopa od pogodbe in pravice iz garancije.

7. OBVESTILA O NAPAKAH IN REKLAMACIJE 

7.1. Kupec je ob dostavi blaga dolžan na običajen način pregledati stanje pošiljke (paketa) in ima pravico zavrniti sprejem poškodovane pošiljke.

7.2. Naknadne reklamacije zaradi vidnih napak na izdelku ali premalo dobavljene količine mora kupec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik, prodajalcu sporočiti takoj, kadar pa je kupec potrošnik, je rok 2 meseca od dneva, ko je bila napaka odkrita. 

7.3. Kupčeva obvestila o vidnih napakah morajo vsebovati kratek opis napake oz. pomanjkljivosti in številko naročila ali računa ter biti pisna in poslana po elektronski pošti na naslov reklamacije@unicommerce.si ali po redni pošti na naslov UNICOMMERCE d.o.o., Obrtniška ulica 21, 1370 Logatec. V primeru utemeljenega zahtevka in kupec lahko zahteva zamenjavo ali popravilo izdelka ali povrnitev vseh opravljenih plačil najkasneje v 14 dneh (pod pogojem, da izdelek vrne prodajalcu) ali delno znižanje kupnine (pri čemer izdelek obdrži). Kupec je dolžan reklamirani izdelek poslati prodajalcu v nepoškodovani originalni embalaži, z vsemi priloženimi deli in dokumenti. Če je reklamirani izdelek takšnih dimenzij ali mase, da je njegovo pošiljanje po pošti oteženo, se kupec dogovori s prodajalcem o načinu prevzema izdelka na naslovu kupca. Če pa je kupčev zahtevek utemeljen in je zamenjava izdelka možna, prodajalec kupcu na svoje stroške dostavi nov izdelek in sočasno prevzame reklamirani izdelek v nepoškodovani originalni embalaži, z vsemi priloženimi deli in dokumenti.

7.4. V primeru, da izdelek, za katerega je prodajalec izdal garancijo, ne deluje brezhibno, kupec (tudi če ni potrošnik) uveljavlja pravice po pogojih garancijskega lista.

8. OBVEZNA IN DODATNA GARANCIJA ZA BREZHIBNO DELOVANJE

8.1. UNICOMMERCE d.o.o. kot prodajalec in ekskluzivni uvoznik ter distributer proizvajalca Andreas Stihl AG & Co. KG, v nadaljevanju garant, daje po pooblastilu proizvajalca za stroje in naprave za kmetijstvo in za obdelavo majhnih površin znamke STIHL ("naprave" ali "izdelki STIHL") obvezno garancijo za brezhibno delovanje, ki velja na ozemlju Republike Slovenije, v primeru, da je kupec potrošnik, pa daje tudi dodatno garancijo. UNICOMMERCE d.o.o. kot dajalec garancije zagotavlja kakovost in brezhibno delovanje naprav v garancijskem roku, če se uporabljajo v skladu z navodili za uporabo in pod pogoji, opisanimi v garancijskem listu.

8.2. Garancijski pogoji so določeni v garancijskem listu, ki je priložen vsaki kupljeni napravi. Če se naprava uporablja v skladu z navodili za uporabo, bo v garancijskem roku v skladu z garancijskim listom naprava brezplačno popravljena, v primeru ugotovljene napake v materialu ali izdelavi. V primeru okvare naprave, jo bo dajalec garancije poskušal odpraviti v najkrajšem možnem času.

Garant se zavezuje, da bo najpozneje v 30 dneh (ta rok se v zakonsko določenih primerih lahko podaljša za največ 15 dni, o čemer vas bo garant pravočasno, pred potekom roka 30 dni obvestil) po prejetju vašega zahtevka, odpravil napake na napravi, oziroma če to ne bo mogoče, vam bo napravo zamenjal z enako, novo in brezhibno napravo.

Rednih stroškov vzdrževanja garancija ne krije. Garancijski zahtevek je treba oddati pooblaščenemu servisu STIHL s predložitvijoizpolnjenega garancijskega lista in potrdila o nakupu (račun). Garancija ne izključuje pravic kupca, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalcaza stvarne napake na blagu.

8.3. Garancija ne velja za naprave ali njihove dele, ki so postali neuporabni zaradi mehanskih poškodb, nepravilnega delovanja, nepravilne uporabe, neprimernega transporta, neustreznega vzdrževanja ali običajne obrabe (obrabe delov). Podrobnejša pojasnila so navedena v Navodilih za uporabo, ki so del garancijskih pogojev. Kupec izdelek uporablja na lastno odgovornost, zato je predpogoj za uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz garancije, da kupec skrbno prebere in upošteva navodila za uporabo, vzdrževanje in popravilo. Predpogoj za uveljavljanje garancije je tudi, da se uporabljajo samo originalni nadomestni deli STIHL, originalno orodje in pribor ter predpisana mešanica. Z namestitvijo, vzdrževanjem, odpiranjem, popravilom ali kakršnimkoli drugačnim poseganjem v napravo ali njene dele s strani nepooblaščenega serviserja ali tretje osebe, vključno s kupcem, kupec izgubi pravico do garancije.

8.4. Garancijski rok za naprave je odvisen od statusa kupca oz. načina uporabe:

V primeru izključne osebne rabe izdelkov STIHL s strani kupca, ki je potrošnik, trajata obvezna in dodatna prostovoljna garancija skupaj 24 mesecev, v primeru komercialne in / ali profesionalne uporabe s strani kupca, ki ni potrošnik, pa traja obvezna garancija 12 mesecev. Garancijski rok začne teči z dnem dobave (izročitve blaga).

8.5. Pooblaščeni serviserji STIHL zagotavljajo servisno vzdrževanje in potrebne rezervne dele za izdelke STIHL v garancijskem roku. Dajalec garancije zagotavlja nadomestne dele 7 let od datuma nakupa naprave.

9. PRAVICA KUPCA DO ENOSTRANSKEGA ODSTOPA OD POGODBE O PRODAJI

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov ima kupec, ki je potrošnik, pravico do enostranskega odstopa od pogodbe, ki je sklenjena na daljavo (v spletni trgovini). Informacije o zakonskih pravicah kupca, ki je potrošnik, glede odstopa od pogodbe:

9.1 PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE O PRODAJI

Kupec ima pravico, da v 14 dneh prodajalca obvesti, da odstopa od pogodbe o prodaji, ne da bi navedel razlog.

Rok za odpoved pogodbe je 14 dni od dneva, ko je kupec ali tretja oseba, ki jo kupec pooblasti, in ni prevoznik, prevzela kupljeni izdelek (oziroma zadnji kos blaga v primeru delnih dobav). Rok se izračuna od datuma podpisa na potrdilu o prevzemu blaga.

Da lahko kupec uveljavi to pravico, mora nedvoumno in pred iztekom roka prodajalca obvestiti na naslednji način:

Kupec mora prodajalca pisno obvestiti o odstopu od pogodbe z izpolnitvijo Obrazca za enostranski odstop od pogodbe o prodaji ali z drugo nedvoumno izjavo, ki izraža voljo za odstop od pogodbe. Kupec je obrazec ali izjavo dolžan prodajalcu poslati po elektronski pošti na naslov reklamacije@unicommerce.si ali pa jo poslati po pošti na naslov UNICOMMERCE d.o.o., Obrtniška ulica 21, 1370 Logatec.

Obrazec za enostranski odstop od pogodbe o prodaji lahko prenesete TUKAJ

Obrazec ali odstopna izjava morata vsebovati naslednje podatke:

Ime in priimek kupca, naslov kupca ter njegov elektronski naslov (če je ustrezno) ter nedvoumno izjavo kupca (npr. Obveščam/obveščamo vas, da odstopam/odstopamo od pogodbe za prodajo tega naslednjega blaga ____________________, naročenega dne _____________, prejetega dne ___________ter kraj, datum in podpis potrošnika.

Pogodba o prodaji preneha veljati, ko prodajalec prejme pisno obvestilo. Po prejemu obvestila bo prodajalec kupcu po elektronski pošti poslal potrdilo o prejemu obvestila o odstopu od pogodbe. 

9.2. POSLEDICE ENOSTRANSKEGA ODSTOPA OD POGODBE

V kolikor kupec enostransko odstopi od pogodbe, mu prodajalec povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški pošiljanja izdelka, razen dodatnih stroškov, ki so posledica kupčeve izrecne izbire načina prevoza, ki se razlikuje od najcenejšega običajnega načina, ki ga ponuja trgovec. Vračilo prejetih plačil bo izvedeno najkasneje v 14 dneh od datuma prejema obvestila o enostranskem odstopu od pogodbe. Za vračilo plačil se uporabijo enaka plačilna sredstva, kot jih je kupec uporabil za plačilo, razen če se s kupcem izrecno ne dogovori drugače. Kupcu v nobenem primeru ne bodo zaračunani stroški te transakcije.

Prodajalec zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži verodostojnega dokazila, da je blago poslal prodajalcu.

Kupec je dolžan blago vrniti brez odlašanja, a najkasneje v roku 14 dni po tem, ko je prodajalca obvestil o svoji odločitvi, da od pogodbe odstopi. Kupec blago vrne na svoje stroške na naslov prodajalca: UNICOMMERCE d.o.o., Obrtniška ulica 21, 1370 Logatec, razen če mu prodajalec ponudi možnost, da sam prevzame blago, ki ga kupec vrača.

Predpogoj za uveljavljanje pravice do vračila blaga je, da kupec blago vrne v prvotnem stanju, torej v kompletu in nepoškodovano, v originalni in nepoškodovani embalaži, z vsemi pripadajočimi deli in vso dokumentacijo; nobena oznaka, ki služi kot dokaz, da izdelek ni bil uporabljen ali poškodovan, ne sme biti odstranjena ali poškodovana. Prodajalec bo vrnjeno blago ob prevzemu pregledal z namenom, da ugotovi, ali je v stanju, v katerem je bilo izročeno kupcu v posest. Če ta pogoj ni izpolnjeni, lahko prodajalec vračilo izdelka zavrne.

Kupec je odgovoren za kakršnokoli zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Stroške vračila blaga prodajalcu nosi kupec, razen če mu prodajalec ponudi možnost, da sam prevzame blago, ki ga kupec vrača.

Če blago ni odposlano prodajalcu v 14 dneh, se šteje, da je kupec preklical svojo izjavo o enostranskem odstopu od pogodbe in prodajalec ni dolžan vrniti prejetih plačil.

9.3. IZKLJUČITEV PRAVICE DO ENOSTRANSKEGA ODSTOPA OD POGODBE 

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov kupec ni upravičen do enostranske odpovedi pogodbe, če je predmet pogodbe blago, izdelano po natančnih navodilih kupca ali je kupcu jasno prilagojeno. Za blago, izdelano po natančnih navodilih kupca, šteje blago, ki ni izdelano vnaprej, temveč na podlagi osebne kupčeve izbire ali odločitve.

10. PODPORA POOBLAŠČENEGA TRGOVCA S SERVISOM STIHL

10.1. V postopku naročila izdelkov spletna trgovina kupcu ponuja možnost, da izbere pooblaščenega trgovca s servisom STIHL na svojem območju za izvedbo montaže, uvajanja za delo z izdelkom, osebnega svetovanja ter storitve vzdrževanja in popravil. Kupec si lahko ogleda vse kontaktne podatke o izbranem pooblaščenem trgovcu s servisom STIHL na spletni strani prodajalca www.unicommerce.si

10.2. Izbira pooblaščenega trgovca s servisom STIHL s strani kupca je za UNICOMMERCE d.o.o. zgolj informativna in za kupca ni zavezujoča.

11. MLADOLETNE OSEBE

Izdelki, ki jih ponuja spletna trgovina UNICOMMERCE, so namenjeni izključno polnoletnim osebam, razen če je v opisu izdelka izrecno navedeno drugače.

Ne glede na ostale določbe teh splošnih pogojev in ne glede na določila Obligacijskega zakonika o sklepanju pogodb z delno poslovno sposobnimi osebami, lahko prodajalec, ki je prejel naročilo ali plačilo s strani mladoletnika, po lastni presoji kupca obvesti, da pogodba ni bila sklenjena oziroma od sklenjene pogodbe odstopi. Pravica prodajalca iz tega odstavka je brez kakršnihkoli časovnih ali drugih omejitev. Mladoletni kupec od podajalca v nobenem primeru ne more zahtevati povrnitve škode zaradi nesklenitve pogodbe ali odstopa od sklenjene pogodbe.

12. INFORMACIJE O REŠEVANJU POTROŠNIŠKIH SPOROV

12.1 Prodajalec obvešča kupca, da ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z zakonom. V kolikor želi kupec pritožbe nasloviti na tretjo osebo, pooblaščeno za pomoč pri reševanju pritožb nezadovoljnih potrošnikov znotraj EU, ima dodatne informacije na razpolago na naslednji povezavi https://ec.europa.eu/consumers/odr. Ta platforma služi kot kontaktna točka za izvensodno reševanje sporov v zvezi s pogodbenimi obveznostmi, ki izhajajo iz pogodb, sklenjenih na daljavo.

13. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke kupci dajejo prostovoljno, zbirajo in obdelujejo pa se v skladu z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Informacije s podrobnostmi o ravnanju z osebnimi podatki kupcev je na voljo na povezavi "Politika zasebnosti".

14. KONČNE DOLOČBE

UNICOMMERCE d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe teh Splošnih pogojev brez predhodnega obvestila. Sprememba Splošnih pogojev se objavi na spletni strani UNICOMMERCE d.o.o. in začne vejati z dnem, navedenim v obvestilu o spremembi. 

Kupca zavezuje verzija Splošnih pogojev, ki je v veljavi na dan oddaje naročila v spletni trgovini.

KONTAKTI

Za vse informacije, pohvale, pripombe, pritožbe in vse druge informacije se kupci lahko obrnejo na prodajalca na:

naslov: UNICOMMERCE d.o.o., Obrtniška ulica 21, 1370 Logatec

elektronski naslov: info@unicommerce.si

službo za uporabnike na tel. 01/ 759 1100.