Sami izdelajte hotel za žuželke


 • ZAKAJ IZDELATI HOTEL ZA ŽUŽELKE?
 • KATERE ŽUŽELKE BODO BIVALE V HOTELU ZA ŽUŽELKE?
 • NA KAJ MORATE BITI POZORNI PRI IZDELAVI HOTELA ZA ŽUŽELKE?
 • KJE POSTAVITI HOTEL ZA ŽUŽELKE?
 • MATERIAL IN ORODJE ZA IZDELAVO HOTELA ZA ŽUŽELKE
 • NAVODILA ZA IZDELAVO HOTELA ZA ŽUŽELKE
 • VIDEONAVODILA: SAMI IZDELAJTE HOTEL ZA ŽUŽELKE


Sami izdelajte hotel za žuželke

Hotel za žuželke nudi številnim žuželkam mesto za gnezdenje in valjenje, pa tudi za prezimovanje. Pri tem imajo žuželke, tako kot ljudje, visoke zahteve. Z našimi nasveti in navodili za izdelavo boste iz kosa debla brez težav izdelali hotel za žuželke.


Zakaj izdelati hotel za žuželke?

Ker življenje ljudi posega v naravo, imajo žuželke vedno več težav z iskanjem hrane in ustreznega mesta za gnezdenje. Hotel za žuželke jim tukaj pomaga. V odprtinah, cevkah in luknjicah lahko v miru gnezdijo, valijo in celo prezimijo. Če hotel dodatno zaščitite z žično mrežo, bodo žuželke varne pred pticami. S hotelom za žuželke na vrtu ali balkonu boste ustvarili varno zatočišče za te majhne živali.


Koristi pa nimajo samo žuželke: s hotelom za žuželke boste na vrtu ali balkonu zadržali več koristnih žuželk, ki pomagajo tudi pri zatiranju listnih uši ali opraševanju cvetlic. S tem boste pripomogli k bolj zdravemu in negovanemu rastlinskemu svetu.

Katere žuželke bodo bivale v hotelu za žuželke?

To je odvisno predvsem od vas. Če boste uporabili trsje ali bambus, bodo navdušene čebele in ose. Od čebel se bodo naselile samotarska, zakrinkana, divja čebela in svilarica, od os pa zidna, zlata, samotarska osa in osa grebača. Če boste pri materialih bolj velikodušni in boste uporabili tudi lesno volno ali storže, boste privabili tudi metulje, gosenice, pikapolonice in strigalice.

Na kaj morate biti pozorni pri izdelavi hotela za žuželke?

Uporabite naravne materiale. Odstranite vse ostre in koničaste dele, na katerih bi si lahko žuželke poškodovale svoja krila. Pri izdelavi hotela za žuželke iz kosa debla pobrusite robove, da preprečite pojav ostružkov. Prav tako poskrbite, da luknjice niso prevelike.
Strigalice se odlično počutijo v storžih in drobcih lesa. Vendar predstavljajo nevarnost za čebele, ker jim velikokrat pojedo zaloge nektarja, včasih pa se lotijo tudi njihove zalege. Če boste izdelovali hotel za čebele, potem raje ne uporabite storžev, lesne volne in ostružkov.

Kje postaviti hotel za žuželke?
Ni pomembno, ali boste hotel za žuželke ali čebele nekje obesili ali postavili na ravno površino. Pomembno je, da hotel ne bo na tleh, temveč vsaj 1 meter nad tlemi. Tako bo zaščiten pred otroki in domačimi živalmi.


Za hotel ni primerno mesto tik pod napuščem ali drevesom, ker potrebuje obsevanje s soncem. Poleg tega na uspeh zasedenosti hotela vpliva neposredna okolica: v bližini naj bo veliko rastlin, ki dajejo veliko nektarja in imajo veliko cvetnega prahu. Tako bodo žuželke imele dovolj hrane. Prav tako je treba poskrbeti za vodo. V veliko pomoč jim bodo bližnji ribnik, napajalnik za ptice ali preprosta skodelica z vodo.

Nasvet strokovnjaka STIHL: pri postavitvi hotela za žuželke pazite na primerno usmeritev. Luknjice naj bodo obrnjene proti jugu, potem bo hotel topel in se bo po dežju hitro posušil. Toploto pa potrebujejo tudi ličinke, da se bodo lahko spomladi izlegle.

Sami izdelajte hotel za žuželke: navodila in material

V naslednjih navodilih za izdelavo vam bomo pokazali, kako iz kosa debla sami izdelate hotel za žuželke.

Zavezani vaši varnosti: zaščitna oprema

Delo z zmogljivimi napravami razveseljuje in omogoča, da pri tem prerastete samega sebe. Pri tem je dobro, če se lahko zanesete na učinkovita in varna zaščitna oblačila. Pri delu z motorno žago vedno nosite osebno zaščitno opremo. Sem spadajo npr. čelada, hlače z zaščito pred rezi, zaščitna obutev ipd. Več podrobnosti preberite v navodilih za uporabo kupljenega izdelka. Pred prvo uporabo naprave se dobro seznanite z njenim delovanjem, poleg tega se pred vsakim delom prepričajte, da je naprava v brezhibnem stanju. Specializirani trgovec STIHL bo napravo za vas pripravil na prvo uporabo in vam svetoval glede zaščitnih oblačil, krojev in konfekcijskih številk, pri tem pa boste oblačila lahko v miru pomerili. Zapomnite si, da osebna zaščitna oprema ne more nadomestiti varne delovne tehnike.

Material in orodje za izdelavo hotela za žuželke


Če želite izdelati hotel za žuželke, potrebujete naslednji material in ustrezne pripomočke:
 • Motorna žaga, npr. STIHL MS 151 C
 • Vrtalnik
 • Koza za žaganje ali delovna miza
 • Žična mreža
 • Storži iglavcev
 • Trsje
 • Lubje/zastirka
 • Po potrebi stari strešniki
 • Kladivo in U-žeblji

Navodila za izdelavo hotela za žuželke


1. korak: izdelava strešne poševnine
V prvem koraku izdelate strešno poševnino hotela za žuželke. Najprej pripravite ustrezno podlago, ki bo preprečila kotaljenje hloda. Uporabite lahko tudi kozo za žaganje ali kos debla, v katerega ste naredili vdolbino. Poleg tega hlod vedno zavarujte tako, da nanj in na podlago z vijaki privijete leseno desko, ki bo preprečila premikanje hloda.

2. korak: priprava strehe in dna

Zdaj rahlo poševno zažagajte pribl. 4 cm debelo ploščo, ki bo pozneje predstavljala streho. Za dno odžagajte enakomerno ploščo, tudi tukaj debeline 4 cm. 

3. korak: izdelava sprednje strani

Postavite deblo pokonci, da boste lahko izdelali sprednjo stran hotela za žuželke. Zavarujte ga pred premikanjem. Pri kozi za žaganje uporabite napenjalni pas. Če za podlago uporabljate kos debla, potem hlod za hotel in podlago medsebojno fiksirajte z leseno desko in vijaki.
Najprej odžagajte debelo ploščo. Nato narišite predele, kjer bodo vdolbine, luknjice in reže. Reže so primerne za metulje, luknje pa za divje čebele. V vdolbine boste pozneje dali materiale, ki jih imajo žuželke rade, npr. storže, skorjo, trsje ali lesno volno.

4. korak: žaganje vdolbin

Zdaj z motorno žago izžagajte prej narisane vdolbine. Začnite s prvim navpičnim rezom, nato nadaljujte z vodoravnim vbodnim rezom. 
Pozor:
Vbodne reze izvajajte počasi in previdno. Upoštevajte: pri tej delovni tehniki obstaja večja možnost povratnega udarca. Nujno upoštevajte varnostne napotke v navodilih za uporabo motorne žage in omenjeno tehniko uporabljajte samo, če ste z njo seznanjeni.
Vbodnemu rezu sledi drugi navpični rez. Za dokončanje vdolbin obrnite hlod za hotel na hrbtno stran in izvedite četrti rez na spodnji strani. Po tem, ko ste izžagali prvo vdolbino, preprosto ponovite korake in naredite še drugo vdolbino.

5. korak: izdelava rež in lukenj

V deblo nažagajte reže. Nato z vrtalnikom izdelajte še luknje. Premer lukenj naj bo med 3 in 6 mm – večje luknje bodo namreč ostale prazne. Pazite, da se robovi ne razcefrajo. Pobrusite jih z brusnim papirjem. Tako se živali ne bodo poškodovale.

6. korak: namestitev žične mreže

Hotel za žuželke je treba zaščititi pred pticami. Z ustreznimi kleščami odrežite kvadraten kos žične mreže, tako da bo pokril celotno sprednjo stran hotela. Nato mrežo pritrdite z U-žeblji.

7. korak: polnjenje hotela za žuželke – spodnja stran

Zdaj hotel za žuželke napolnite z materiali, v katerih bodo gnezdile žuželke. Najprej napolnite spodnji del: skrajšajte cevke trsja na ustrezno dolžino in jih vstavite v vdolbino, tako da bodo odprtine obrnjene naprej. Pazite, da niso poškodovane, nacefrane ali stisnjene. Na ta sloj nanesite lubje oz. zastirko, da preprečite prepih in izboljšate toplotno izolacijo.

8. korak: pritrditev dna

Zdaj pritrdite ploščo, ki ste jo pripravili za dno. Poskrbite, da se po robu lepo prilega. Ploščo z žeblji fiksirajte v telo hotela za žuželke.

9. korak: polnjenje hotela za žuželke – zgornja stran

Zdaj napolnite zgornjo vdolbino v hotelu za žuželke. Če izdelujete hotel predvsem za čebele, potem bo najbolje, če tudi to vdolbino napolnite s trsjem in zastirko. V našem primeru bomo v zgornjo vdolbino vstavili material, v katerem se dobro počutijo strigalice in pikapolonice. Najprej vstavite lesno volno, ki je nastala med žaganjem vdolbin. Nato dodajte storže iglavcev.

Povzetek: sami izdelajte hotel za žuželke


 • Hotel za žuželke nudi čebelam, osam in drugim žuželkam pomoč pri gnezdenju in valjenju. Pogosto se uporablja tudi za prezimovanje.
 • Za uspešno naselitev hotela morate upoštevati naslednje: višina vsaj 1 meter nad tlemi, usmerjeno proti jugu, sončna lega.
 • Pri delu vedno nosite osebno zaščitno opremo v skladu z navodili za uporabo.
 • Za izdelavo hotela za žuželke najprej s hloda odžagajte streho in dno.
 • Nato s sprednje strani odžagajte debelejši kos in zatem vdolbine. Z vrtalnikom izdelajte luknje, z brusnim papirjem pobrusite nacefrane robove.
 • Za zaščito pred pticami na sprednji strani namestite žično mrežo.
 • Če želite imeti v hotelu predvsem čebele, potem vdolbine napolnite s trsjem in zastirko. Za strigalice in pikapolonice uporabite storže in lesno volno.
 • Po končanem polnjenju namestite ploščo za dno oz. streho.