Kako pravilno napnete verigo?

 • Znaki, ki kažejo na to, da je treba verigo napeti
 • Sistem za hitro napenjanje verige
 • Videonavodila
 • Stransko napenjanje verige
 • Sprednje napenjanje verige

Znaki, ki kažejo na to, da je treba verigo napeti

Verige so podvržene izjemnim obremenitvam. Z vsako poglobitvijo rezalnega zoba v les se na verigo prenese sunkovita obremenitev. Za dodatno mehansko obrabo verižnika, meča in verige poskrbijo umazanija, žagovina in drugi ostružki. Zato je povsem običajno, da je treba verigo naknadno napeti, da se prilagodi stopnji obrabe.


Vedno, ko veriga ne nalega več na spodnjo stran meča, jo morate ponovno napeti. Pravilno napeto verigo lahko pri sproščeni zavori verige z malo napora premikate po meču. Pri naših motornih žagah s sistemom QuickStop Super je treba dodatno pritisniti zavorno ročico na zadnjem ročaju, da sprostite zavoro verige. Upoštevajte, da se veriga pri običajnem delu segreje in s tem raztegne. Napetost je treba popraviti tudi, če pride s segrevanjem do večje ohlapnosti.


Če ste verigo napenjali v toplem stanju, je ne pozabite ponovno zrahljati, ko se ohladi. Prevelika napetost verige obremenjuje meč in ležaje motorne gredi, posledično pa lahko povzroči okvaro.


Priporočamo, da pred vsakim delom z napravo preverite napetost verige.


Pomembno: med preverjanjem in nastavljanjem napetosti verige mislite na svojo varnost.

 • Preverjanja ali nastavljanja napetosti verige nikoli ne izvajajte pri delujočem motorju.
 • Nosite primerne zaščitne rokavice.
 • Če boste napetost verige preverjali in nastavljali pri delovni temperaturi, pazite na vroče dele motorja ali dušilca zvoka, ker se lahko opečete.
 • Pri akumulatorskih ali električnih žagah prej obvezno poskrbite za breznapetostno stanje (vzemite baterijo iz naprave, iztaknite električni vtič).
 • Preverite, ali veriga kaže znake obrabe oz. ali ima kakšne druge mehanske poškodbe (razpoke, zlome, deformacije) – nikoli ne uporabljajte poškodovane verige.

Sistem za hitro napenjanje verige – korak za korakom

Pri motornih žagah STIHL s sistemom za hitro napenjanje verige boste udobno, hitro in preprosto nastavili napetost. Motorne žage STIHL, ki so opremljene s tem sistemom, nosijo oznako »B« v imenu, npr. MS 181 C-BE. Potek opravila:

1. Izklop naprave

Izklopite motor. Pri akumulatorskih modelih izvlecite baterijo, pri električnih iztaknite vtič iz vtičnice.

2. Sprostitev zavore verige

Sprostite zavoro verige, tako da povlečete ročaj zavore verige k sebi.

3. Sprostitev krilate matice

Preklopite ročaj krilate matice sistema za hitro napenjanje verige navzgor. Sprostite krilato matico, ne da bi jo povsem odvili. Običajno zadošča en obrat.

4. Dviganje meča

 Predvsem pri dolgih mečih privzdignite vrh meča in ga tako zadržite.

5. Obračanje napenjalnega kolesa

Napenjalno kolo do konca obrnite v smeri urnega kazalca.

6. Poklop krilate matice

Ročno zategnite krilato matico in jo poklopite.

7. Izpustitev meča

Ko je krilata matica poklopljena, lahko meč izpustite.

8. Preverjanje napetosti verige

Preverite napetost verige, tako da jo povlečete po meču. Pri tem obvezno nosite zaščitne rokavice. Verigo mora biti mogoče preprosto premikati. Poleg tega mora na spodnji strani nalegati na meč, zgoraj na sredini pa je ne sme biti mogoče dvigniti za več kot 5 milimetrov. Namesto z rokami in nataknjenimi rokavicami lahko verigo po meču premikate tudi s pomočjo stebla priloženega kombiniranega orodja. Na tak način boste znatno zmanjšali možnost nezgod, saj nimate neposrednega stika z zobmi verige.

Stransko napenjanje verige – korak za korakom

Pri večini naprav STIHL se uporablja stransko napenjanje verige. Omogoča udoben dostop do komponent sistema za napenjanje verige in zmanjša nevarnost stika z vročimi deli motorja.


Ne pozabite: pri modelih s sistemom QuickStop Super morate pred premikanjem verige po meču pritisniti ročico QuickStop na zadnjem ročaju.

1. Izklop naprave

Izklopite motor. Pri akumulatorskih modelih izvlecite baterijo, pri električnih iztaknite vtič iz vtičnice.

2. Sprostitev zavore verige

Sprostite zavoro verige, tako da povlečete ročaj zavore verige k sebi.

3. Sprostitev pritrdilnih matic

S kombiniranim orodjem sprostite pritrdilne matice (eno ali več) na pokrovu verižnika. Vendar matic ne odvijte do konca, običajno za sprostitev zadostuje en ali dva obrata.

4. Dviganje meča

Predvsem pri dolgih mečih privzdignite vrh meča in ga tako zadržite.

5. Nastavljanje napetosti z napenjalnim vijakom

Z vijačnim nastavkom serijskega kombiniranega orodja zavijajte napenjalni vijak v smeri urnega kazalca, dokler ne dosežete pravilne napetosti.

6. Enakomerna razporeditev napetosti

Z roko povlecite ali potisnite verigo po meču, da se napetost enakomerno razporedi. Zatem bo morda treba napetost še nekoliko popraviti.

7. Privitje pritrdilne matice

S kombiniranim orodjem močno zategnite vse pritrdilne matice (eno ali več).

8. Izpustitev meča

Ko ste pritrdilne matice zategnili, lahko meč izpustite.


9. Preverjanje napetosti verige

Preverite napetost verige, tako da jo povlečete po meču. Pri tem obvezno nosite zaščitne rokavice. Verigo mora biti mogoče preprosto premikati. Poleg tega mora na spodnji strani nalegati na meč, zgoraj na sredini pa je ne sme biti mogoče dvigniti za več kot 5 milimetrov. Namesto z rokami in nataknjenimi rokavicami lahko verigo po meču premikate tudi s pomočjo stebla priloženega kombiniranega orodja. Na tak način boste znatno zmanjšali možnost nezgod, saj nimate neposrednega stika z zobmi verige.


Sprednje napenjanje verige – korak za korakom

Pri nekaterih redkih motornih žagah STIHL se uporablja sprednje napenjanje verige. Postopek je skoraj identičen stranskemu napenjanju verige, razlika je samo v položaju sistema.

1. Izklop naprave
Izklopite motor. Pri akumulatorskih modelih izvlecite baterijo, pri električnih iztaknite vtič iz vtičnice.

2. Sprostitev zavore verige

Sprostite zavoro verige, tako da povlečete ročaj zavore verige k sebi.

3. Sprostitev pritrdilnih matic

S kombiniranim orodjem sprostite pritrdilne matice (eno ali več) na pokrovu verižnika. Vendar matic ne odvijte do konca, običajno za sprostitev zadostuje en ali dva obrata.

4. Dviganje meča

Predvsem pri dolgih mečih privzdignite vrh meča in ga tako zadržite.

5. Nastavljanje napetosti z napenjalnim vijakom

Odstranite žagovino, ki se je nabrala na glavi napenjalnega vijaka. Z ustreznim izvijačem ga obračajte v smeri urnega kazalca, dokler ne dosežete pravilne napetosti verige.

6. Enakomerna razporeditev napetosti

Z roko povlecite ali potisnite verigo po meču, da se napetost enakomerno razporedi. Zatem bo morda treba napetost še nekoliko popraviti.

7. Privitje pritrdilne matice

 S kombiniranim orodjem močno zategnite vse pritrdilne matice (eno ali več).

8. Izpustitev meča

Ko ste pritrdilne matice zategnili, lahko meč izpustite.

9. Preverjanje napetosti verige

Preverite napetost verige, tako da jo povlečete po meču. Pri tem obvezno nosite zaščitne rokavice. Verigo mora biti mogoče preprosto premikati. Poleg tega mora na spodnji strani nalegati na meč, zgoraj na sredini pa je ne sme biti mogoče dvigniti za več kot 5 milimetrov. Namesto z rokami in nataknjenimi rokavicami lahko verigo po meču premikate tudi s pomočjo stebla priloženega kombiniranega orodja. Na tak način boste znatno zmanjšali možnost nezgod, saj nimate neposrednega stika z zobmi verige.

Navodila za uporabo motornih žag STIHL
Tukaj si lahko prenesete navodila za uporabo svoje motorne žage STIHL.
Video navodila za uporabo motornih žag.

Povzetek: napenjanje verige

 • Vedno, ko veriga ne nalega več na spodnjo stran meča, jo morate ponovno napeti.
 • Izklopite motor. Pri akumulatorskih modelih izvlecite baterijo, pri električnih iztaknite vtič iz vtičnice.
 • Motorno žago odložite na trdno in ravno površino.
 • Če je aktivirana, sprostite zavoro verige.
 • Vsa dela opravite v skladu z zapisanimi koraki.
 • Obvezno nosite zaščitne rokavice, da se ne poškodujete na ostrih zobeh verige.