Ogrevanje uplinjača STIHL: za zaščito pred zmrzaljo


  • Ogrevanje uplinjača: vedno pripravljeni na delo
  • Električno ogrevanje uplinjača – podrobno o delovanju
  • Kakšne prednosti nudi električno ogrevanje uplinjača?
  • Ali je mogoče ogrevanje uplinjača naknadno vgraditi?


Ogrevanje uplinjača: vedno pripravljeni na delo

Ne glede na to, kakšno je vreme, motorne žage STIHL bodo učinkovito delale tudi v hladnih temperaturah. Pri tem med drugim pomaga vgrajeno električno ogrevanje uplinjača, ki se vklaplja in izklaplja glede na temperaturo. Ogrevanje preprečuje zamrznitev uplinjača pri nizkih temperaturah in tako poskrbi za nemoten pretok mešanice goriva in s tem za učinkovito delo. Električno ogrevanje uplinjača je v napravah STIHL vedno vgrajeno v kombinaciji z ogrevanjem ročaja. Motorne žage STIHL, ki so opremljene z električnim ogrevanjem uplinjača in ročaja, v imenu nosijo oznako »V-W«.


Električno ogrevanje uplinjača – podrobno o delovanju


Zakaj potrebujete ogrevanje uplinjača?

Takoj po izstopu goriva iz šob uplinjača se začne uplinjanje goriva. Pri tem se temperatura vsesanega zraka ohladi za pribl. 9 °C. Ta ohlajeni zrak lahko prenaša manjšo količino zračne vlage, tako da ta kondenzira v uplinjaču in se nabere v predelu dušilne lopute. Pri tem nastopi naslednja težava: če je temperatura vsesanega zraka nekje med +3 °C in +10 °C, lahko pride v predelu dušilne lopute do nastanka ledu. S tem se zmanjša presek uplinjača, naprava izgublja moč in se na koncu zaustavi. Pri temperaturah vsesanega zraka pod +3 °C je v zraku premalo vlage, tako da nastanek ledu ni več mogoč. Pri temperaturi zraka nad +10 °C je sicer vlaga prisotna, vendar zaradi toplote ne more nastati led.


Tako je mogoče priti do naslednjega zaključka: predvsem jeseni (novembra/decembra) in zgodaj spomladi (marca/aprila) so prisotne temperature, ko je smiselno imeti ogrevanje uplinjača.


Dva sistema – en cilj

Nastanek ledenih kristalov na dušilni loputi uplinjača je mogoče preprečiti s preprostim ukrepom: z ogrevanjem uplinjača. To je mogoče storiti na dva načina:
V neprofesionalnih motornih napravah t. i. predgrelec vsesanega zraka poskrbi za pravilno temperaturo uplinjača. Ta pasivni sistem, kot že ime pove, poviša temperaturo vsesanega zraka. Pri tem postopku se odpre drsnik ali loputa in topel zrak iz predela toplega valja se preusmeri v območje zračnega filtra. S tem se že po nekaj minutah delovanja motorja preprečijo kritične temperature, ki lahko vodijo do zamrznitve uplinjača. Uporabnik mora sam pravočasno premakniti drsnik oz. loputo v položaj za zimsko delovanje. Časovno to nekje sovpada s časom, ko se uporabljajo zimske pnevmatike na vozilih: od oktobra do velike noči.
V profesionalnih napravah STIHL za gozdarstvo se uporablja električno ogrevanje uplinjača. Pri tem aktivnem sistemu se grelni element samodejno aktivira, ko se dosežejo kritične temperature. Uporabniku ni treba ničesar vklapljati. Grelni element se napaja prek ločenega generatorja na ventilatorju. Ta generator hkrati napaja tudi ogrevanje ročaja, ki je pri profesionalnih napravah STIHL vedno vgrajeno skupaj z ogrevanjem uplinjača. Modele, ki so opremljeni z električnim ogrevanjem uplinjača in ročaja, prepoznate po oznaki »V-W« v imenu.
Oba sistema sta nujna predvsem v prvih 10 minutah delovanja. Pozneje običajno zadostuje toplota, ki jo oddaja motor. Zato takrat do kritičnih temperatur v uplinjaču ne more več priti.

Ogrevanje uplinjača STIHL

Električno ogrevanje uplinjača STIHL je sestavljeno iz dveh komponent: grelnega elementa in termostikala. Grelni element je nameščen pred uplinjačem. Termostikalo pa se, odvisno od izvedbe, nahaja na zaključnem pokrovu uplinjača na strani črpalke ali kar na grelnem elementu.
Električno napajanje ogrevanja uplinjača je izvedeno samodejno prek grelnega generatorja. Ko temperatura uplinjača pade pod kritično temperaturo +10 °C, termostikalo vklopi grelni element. Ogrevanje zanesljivo preprečuje nastanek ledu v uplinjaču in tako zagotovi nemoteno delovanje motorja.

Kakšne prednosti nudi električno ogrevanje uplinjača STIHL?

Z ogrevanjem uplinjača STIHL se lahko tudi pri nizkih temperaturah zanesete na motorne naprave STIHL. To pomeni: brez cukanja, tresenja, upada moči pri nizkem številu vrtljajev ali v prostem teku, redkejša potreba po nastavljanju uplinjača pri nizkih temperaturah in lažji zagon hladnega motorja. Dodatna prednost električnega ogrevanja uplinjača STIHL: grelni element je tisti, ki ogreje uplinjač, tako da gorivo ne teče skozi sistem ogrevanja uplinjača. Tako vam ni treba skrbeti, da gre za novo komplikacijo motorja, kot se to pogosto dogaja pri sistemih, ki koristijo toploto valja. Poleg tega ima relativno preprosta zasnova ogrevanja uplinjača STIHL dodatno prednost – majhno težo.

Ali je mogoče ogrevanje uplinjača naknadno vgraditi?

Električno ogrevanje uplinjača STIHL ni serijsko vgrajeno v vsako motorno žago. Vgrajujemo ga v motorne žage, ki so namenjene delu na prostem in zahtevnim vremenskim razmeram. Trenutno so to profesionalne motorne žage za gozdarske delavce. Pri tem so moduli ogrevanja uplinjača prilagojeni meram teh motornih žag, zato jih ni mogoče vgraditi v druge modele. Več informacij o ogrevanju uplinjača boste dobili pri specializiranem trgovcu STIHL v svoji bližini.

Električno ogrevanje uplinjača: povzetek

  • Električno ogrevanje uplinjača STIHL preprečuje nastanek ledenih kristalov v uplinjaču.
  • Zaradi električnega ogrevanja uplinjača se lahko tudi pri nizkih temperaturah zanesete na motorne žage STIHL.
  • Pri električnem ogrevanju uplinjača STIHL ne gre za komplikacijo v motorju, temveč za lasten sistem.
  • Električnega ogrevanja uplinjača STIHL ni mogoče naknadno vgraditi.
  • Motorne žage STIHL z električnim ogrevanjem uplinjača prepoznate po črki »V« v oznaki modela.
  • Motorne žage STIHL z električnim ogrevanjem uplinjača imajo vedno hkrati tudi ogrevanje ročaja (»V-W«).


Kaj je električno ogrevanje uplinjača?
Električno ogrevanje uplinjača je sistem za ogrevanje uplinjača. Ta preprečuje nastanek ledenih kristalov v uplinjaču, s čimer zagotavlja nemoteno delovanje motorne žage tudi pri nizkih temperaturah pod 10 °C. Električno ogrevanje uplinjača greje z grelnim elementom na uplinjaču in ne posega v delovanje uplinjača.