Pametnejše gozdarstvo

PAMETNEJŠE GOZDARSTVO: DIGITALIZACIJA GOZDARSTVA

STIHL prinaša digitalizacijo v gozd. Zamudno dokumentiranje v papirni obliki, nepotrebne poti in izgubljeni podatki so stvar preteklosti.

 

PAMETNEJŠE GOZDARSTVO: ŠTIRI APLIKACIJE ZA PAMETNO GOZDARSTVO

Pametne rešitve STIHL bodo zagotovile hitrejše in učinkovitejše delo z manj napora. Tukaj vam bomo pokazali, s katerimi aplikacijami si lahko pomagate.

Digitalizacija je našla svojo pot tudi v gozd in prinesla številne novosti za enostavnejše delo. Predstavljamo vam štiri aplikacije, ki se lahko uporabljajo na različnih mestih v verigi predelave lesa in izboljšajo pretok informacij ter tako naredijo delo v gozdu bolj učinkovito. Aplikacije se medsebojno dopolnjujejo, uporabljajo pa se lahko tudi samostojno.

 

LOGBUCH


Aplikacija LogBuch omogoča geolokacijo dreves in drevesnih sestojev. Pri vnosu imate obe roki prosti, saj lahko podatke vnašate kar z govorom.

 

STIHL HOLZLISTE


Z aplikacijo STIHL Holzliste lahko zajamete vse podatke hlodov, ki so relevantni za prodajo. Aplikacija samodejno izračuna kubične metre in shrani GPS-položaj posameznega hloda.

 

FOVEA


Z aplikacijo FOVEA lahko izmerite in shranite podatke o volumnu skladovnice lesa v samo nekaj minutah. Aplikacija namreč uporablja tehnologijo za obdelavo slik.

 

STIHL CONNECTED


LOGBUCH: GEOLOKACIJA DREVESNIH SESTOJEV


STIHL connected je digitalna rešitev za profesionalno upravljanje naprav. Tako boste ohranili pregled nad napravami, učinkovito načrtovali delovne akcije in prihranili čas in denar.

Aplikacija LogBuch vam nudi možnost geolociranja in vnosa podatkov z govorom. Z gumbom Bluetooth®, ki ga lahko npr. pritrdite kar na držalo spreja za označevanje, ustvarite geolokacijsko točko prek GPS. Poleg tega lahko za vsako geolokacijsko točko v aplikaciji LogBuch z govorjenjem vnašate informacije, podatke o drevesu in opombe – brez povezave, papirnega bloka ali tipkanja po mobilnem telefonu. Tako ostaneta pri delu obe roki prosti.Aplikacija LogBuch pretvori govorjene besede v pisano besedilo in prikaže geolokacijske točke na preglednih zemljevidih. V spletnem portalu LogBuch lahko podatke shranite, obdelujete in izvozite v običajne formate drugih sorodnih sistemov. Na takšen način boste natančno zabeležili vsako drevo in vsako opravilo. Zato bodo gozdni delavci in drugi strokovnjaki vedno našli pot do posameznih točk.
S tem aplikacija LogBuch ne poenostavi samo iskanja dreves, temveč tudi optimizira načrtovanje dela, ker omogoča posredovanje zabeleženih nalog in podatkov o lokaciji v druge sisteme.
 

APLIKACIJA LOGBUCH V PRAKSI


Kot gozdar se odpravite v gozd, da preverite stanje drevesnega sestoja. Kaj vse opazite? Katera drevesa je treba podreti? Kje so potrebne dodatne priprave? Za hitro in učinkovito beleženje teh podatkov aplikacija LogBuch zajame vaše govorjene informacije. S pomočjo GPS-lociranja se drevesa shranijo na zemljevidu, lokacije pa lahko delite tudi z drugimi. Tako ustvarite povezano omrežje vseh sodelujočih v verigi predelave lesa.
Ali je treba neko drevo podreti, ker ga je napadel lubadar? Zaradi natančne lokalizacije lahko gozdarji s pomočjo aplikacije LogBuch brez težav najdejo pot do tega drevesa. Poleg tega je mogoče dokumentirati in vnesti pomembne podatke o zdravju in gospodarskem stanju gozda. Zaradi digitalizacije informacij lahko podatke pozneje v spletnem portalu LogBuch povsem preprosto nadalje obdelujete.

LOGBUCH: PREGLED PREDNOSTI

1

PREPROSTO ZAJEMANJE PODATKOV

Zaradi glasovnega upravljanja imate vedno obe roki prosti, pri tem pa lahko digitalno vnesete in shranite vse pomembne podatke.

2

NADALJNJA OBDELAVA PODATKOV

Podatki se obdelajo in so na voljo v obliki zemljevida in tabele, omogočajo pa tudi uporabo v drugih aplikacijah in programih. S tem vam poenostavijo načrtovanje dela v gozdu.

3

SINERGIJA VSEH SODELUJOČIH

Ker imajo vsi sodelujoči v verigi predelave lesa dostop do podatkov, se lažje in usmerjeno usklajujejo delovni koraki.

HOLZLISTE: DIGITALNO ZAJEMANJE SESTOJA


 

Aplikacija STIHL Holzliste je pametna rešitev za zajemanje podatkov o hlodih, ki so pomembni za prodajo. Tako lahko takoj po podiranju digitalno zajamete vse informacije glede debla, npr. drevesno vrsto, dolžino, premer, kakovostni razred in ipd. Kubični metri se samodejno izračunajo, poleg tega se shrani GPS-položaj posameznega debla. Tako odpade zamudno dokumentiranje v papirni obliki in imate vedno pregled nad stanjem v realnem času.


Posledično lahko trgovcu z lesom ali prodajalcu takoj omogočite vpogled v količino lesa, lokacijo in sestoj ali pa s pregledom lastne izkoriščenosti lažje načrtujete delo. Pripravljen seznam hlodov lahko posredujete v spletni portal LogBuch in ustvarite datoteke PDF/Excel, ki jih potem na primer prek elektronske pošte ali aplikacije WhatsApp delite z drugimi sodelavci, revirnim gozdarjem ali z obratom žage.


APLIKACIJA STIHL HOLZLISTE V PRAKSIAplikacijo STIHL Holzliste smo zasnovali tako, da se pri zajemanju količine lesa vnesejo vsi pomembni podatki. Pri ustvarjanju novega seznama hlodov se številke hlodov dodeljujejo samodejno ali po želji tudi ročno. Dodatni podatki, kot so drevesna vrsta, dolžina in premer, se lahko ročno zajamejo in digitalno shranijo. Pri tem se številni podatki predhodno vnesenega hloda prevzamejo. To zagotavlja učinkovito delo! Izračun kubičnih metrov se izvede neposredno v aplikaciji. Podatki so na voljo v realnem času in brez povezave, po želji jih lahko tudi delite z drugimi. Zahvaljujoč GPS-lociranju boste preprosto našli želen hlod. Digitalno usklajevanje podatkov v realnem času bo naredilo konec dokumentaciji v papirni obliki in vas popeljalo v svet pametnejšega gozdarstva. Tako boste vedno imeli pregled nad količino posekanih dreves. Hlodi se prikažejo na zemljevidu, ki deluje brez internetne povezave, prav tako pa so prikazana tudi zbirna mesta v bližini za skrajne primere. Seveda deluje aplikacija STIHL Holzliste tudi tam, kjer vaš mobilni telefon nima sprejema.

STIHL HOLZLISTE: PREGLED PREDNOSTI

1

BREZ ZAMUDNEGA DOKUMENTIRANJA V PAPIRNI OBLIKI

Vsi pomembni podatki o vaših hlodih se digitalno zajamejo.

2

GPS-SLEDENJE V REALNEM ČASU

Vse informacije so na voljo v realnem času, tako da brez težav ponovno najdete označen hlod.

3

UČINKOVITEJŠE DELO

Pripravljeni seznami hlodov se preprosto izvozijo in delijo s sodelavci ali obratom žage.

4

INDIVIDUALNI IZRAČUNI DELEŽA LUBJA

V aplikaciji so shranjene vrednosti posameznih drevesnih vrst in se lahko po potrebi prilagodijo lokalnim zahtevam.

FOVEA: PAMETEN IZRAČUN VOLUMNA SKLADOVNICEAplikacija FOVEA s tehnologijo samodejnega prepoznavanja slike in z najnovejšimi tehnologijami za obdelavo slik omogoča zajemanje volumna skladovnice v nekaj minutah. Pri tem z aplikacijo naredite fotografijo skladovnice, ta pa izračuna kubične metre, mere skladovnice, premer debel in druge podatke. Dodatno se lahko zajamejo podatki, kot so GPS-koordinate, drevesna vrsta, kakovostni razred ipd., nekatere podatke pa lahko dodajate tudi ročno. Nato lahko podatke o lesu izvozite v različne formate ali jih upravljate v sistemu za upravljanje gozda FOVEA. Sistem vam lahko npr. samodejno izračuna prodajne cene na osnovi individualnih cenikov, uporabljate pa lahko tudi obsežne funkcije zemljevida.
 

FOVEA: PREGLED PREDNOSTI

1

ZAJEMANJE PODATKOV NA OSNOVI FOTOGRAFIJE

Zahvaljujoč inteligentnemu prepoznavanju slik lahko zajamete in shranite celotno skladovnico vključno s posameznimi hlodi.

2

AVTOMATIZIRAN IZRAČUN

Aplikacija po fotografiranju skladovnice izračuna različne parametre, npr. kubične metre, mere, premere debel ipd.

3

IZVOZ IN OBDELAVA

Vsi podatki se lahko preprosto pregledajo in izvozijo. Tako so npr. na voljo v obliki PDF.
 

STIHL CONNECTEDInteligentno upravljanje naprav profesionalnim uporabnikom odpira povsem nove možnosti. Zahvaljujoč tehnologiji Bluetooth in portalu STIHL connected se številne naloge avtomatizirajo in upravljajo prek spleta. Kdaj je nastopil čas za vzdrževanje motorne žage? Kje se trenutno uporablja? Vse to lahko vpogledate prek spleta in tako vedno ohranite pregled nad stanjem naprav. Popolna dopolnitev naših aplikacij za pametnejše gozdarstvo.


POVZETEK: PAMETNEJŠE GOZDARSTVO


Nove aplikacije bodo digitalizirale gozd – pametnejše gozdarstvo je digitalno, avtomatizirano in učinkovito.

  • Aplikacija LogBuch naredi delo v gozdu preprostejše in učinkovitejše. Za beleženje podatkov aplikacija zajame vaše govorjene informacije.
  • Zahvaljujoč aplikaciji STIHL Holzliste (za iOS ali Android) boste podatke o hlodih zajeli preprosto in brez dokumentiranja v papirni obliki ter samodejno izračunali kubične metre lesa.
  • Z aplikacijo FOVEA lahko poslikate skladovnico in zelo hitro zajamete podatke o lesu.
  • Aplikacija Stihl connected in pripadajoč portal STIHL connected omogočata inteligentno upravljanje in nego vaših naprav. Tako boste vedno pripravljeni na naslednjo delovno akcijo.
  • Vse aplikacije iz skupine pametnejšega gozdarstva je mogoče integrirati v druge sisteme in izkoristiti njihove sinergijske učinke.