Varnost

Slika za kategorijo Varnostna navodila

Varnostna navodila

Tu boste našli vse informacije o transportu, skladiščenju in odstranjevanju posebnih goriv, ​​prevozu baterij STIHL, dokumentih o odobritvi prevoza nevarnega blaga za posode STIHL ter varnostnih listih za naša goriva, maziva in dodatne izdelke.

Slika za kategorijo Smernice in standardi

Smernice in standardi

Na teh straneh boste našli informacije o predpisih EU o kemikalijah in direktivi EU "Vibracije" (2002/44 / ES) o vibracijah roke in roke. Našli boste tudi izjave o skladnosti vaše osebne zaščitne opreme in informacije o novih mejnih vrednostih emisij v skladu z EURO V.

Navodila za uporabo

Navodila za uporabo