Varnost pri delu pri uporabi motorne kose


 • Varnost pri delu – priprava
 • Zaščitna oprema
 • Preverjanje varnega obratovanja motorne kose
 • Varen zagon motorne kose
 • Povzetek – varstvo pri delu pri uporabi motorne kose

Zavezani vaši varnosti: zaščitna oprema

Delo z zmogljivimi napravami razveseljuje in omogoča, da pri tem prerastete samega sebe. Pri tem je dobro, če se lahko zanesete na učinkovita in varna zaščitna oblačila. Pri delu z motorno koso vedno nosite osebno zaščitno opremo. Sem spadajo npr. zaščitna očala, zaščita obraza, zaščitna obutev ipd. Podrobnosti najdete v navodilih za uporabo svojega izdelka (LINK SUPPORT). Pred prvo uporabo naprave se dobro seznanite z njenim delovanjem, poleg tega se pred vsakim delom prepričajte, da je naprava v brezhibnem stanju. Specializirani trgovec STIHL bo napravo za vas pripravil na prvo uporabo in vam svetoval glede zaščitnih oblačil, krojev in konfekcijskih številk, pri tem pa boste oblačila lahko v miru pomerili. Zapomnite si, da osebna zaščitna oprema ne more nadomestiti varne delovne tehnike.

Varstvo pri delu pri uporabi motorne kose – priprava

Motorna kosa je zmogljivo in učinkovito orodje. Pri delu s takšno napravo je pomembna pravilna priprava. Najprej si podrobno preberite navodila za uporabo svoje naprave. Nato zavarujte delovno mesto. Tako boste zagotovili varnost oseb in preprečili poškodbe na predmetih.

Z motorno koso lahko delate samo na prostem

Ko motor teče, motorna kosa proizvaja strupene izpušne pline. Plini so lahko brez vonja in nevidni. Motorne kose nikoli ne uporabljajte v zaprtih prostorih, tudi ne samo za kratek čas med vzdrževalnimi deli. Vedno poskrbite za zadostno prezračevanje. Preverite podlago delovnega mesta. Ob poledici, v mokrem vremenu, snegu ali na ledu obstaja na strmem terenu ali neravni podlagi nevarnost zdrsa. Bodite pozorni na ovire: štore dreves, korenine – nevarnost spotikanja! 


Pri delu z motorno koso ne smejo biti v bližini nobene druge osebe

 • Pred začetkom dela preverite tesnost sistema za dovajanje goriva, predvsem bodite pozorni na vidne dele, kot so pokrov rezervoarja za gorivo, cevne spojke ali ročna črpalka za gorivo (ni prisotna pri vseh napravah). Če opazite netesna mesta ali poškodbe, motorja ne smete zagnati – nevarnost požara!
 • Kombinirani drsnik oz. izklopno stikalo mora biti mogoče brez napora prestaviti v položaj STOP oz. 0. 
 • Zapora ročice za plin in ročica za plin se morata preprosto premikati. Ročica za plin mora samodejno skočiti v položaj prostega teka. 
 • Vtič vžigalnega kabla mora biti dobro pritrjen. V nasprotnem primeru lahko pride do požara.
 • Rezalno orodje ali priključno orodje mora biti pravilno nameščeno in v brezhibnem stanju.
 • Preverite, ali so varnostne naprave, npr. ščitnik rezalnega orodja ali tekač, poškodovane ali obrabljene. 
 • Če je zaščita poškodovana ali tekač obrabljen, ju morate obvezno zamenjati, ker delovanje motorne kose ni več varno. 
 • Na upravljalnih elementih in varnostnih napravah ničesar ne spreminjajte. 
 • Ročaji naj bodo suhi, brez olja in umazanije. 
 • Nosilni pas in ročaje prilagodite svoji telesni višini.
 • Če je prišlo do poškodb ali netesnosti, obiščite specializiranega trgovca, ki naj vam popravi motorno koso.

Navodila za uporabo in prospekti

Ali iščete navodila za uporabo motorne kose ali druge prospekte? Na naši spletni strani lahko brezplačno prenesete želene informacije ali pa si oglejte spletni katalog STIHL 2020.

Varstvo pri delu: varen zagon vaše motorne kose

Po dolivanju goriva v napravo za košnjo STIHL lahko začnete s postopkom zagona. Ta se razlikuje glede na model. Podroben opis zagona vašega modela najdete v navodilih za uporabo ali v prispevku Zagon motorne kose.

Varnost na delovnem mestu

 • Če gorivo v motorno koso dolivate v bližini delovnega mesta, naj bo posoda za gorivo oddaljena vsaj 3 metre.
 • Preverite, ali so v delovni okolici morebitne ovire (npr. veje) in ocenite stanje terena. Ravna, trdna tla poskrbijo za varen korak. 
 • Vedno imejte pripravljeno pot varnega umika. Delo na spolzkih, neravnih ali poledenelih površinah je lahko nevarno, zato se mu izogibajte.
 • Poleg tega pazite, da v razdalji 15 metrov ni drugih oseb.
 • Vseeno ne delajte nikoli sami in poskrbite, da so dovolj blizu osebe, ki bi vam lahko v skrajnem primeru priskočile na pomoč. 


Povzetek: varnost pri delu pri uporabi motorne kose

 • Preberite navodila za uporabo in jih upoštevajte.
 • Preverite varno obratovanje naprave.
 • Zavarujte delovni prostor.
 • V bližini ne sme biti otrok, živali in drugih oseb.
 • Zaščitite predmete.
 • Upoštevajte razdaljo do mesta dolivanja goriva, predvsem do posode za bencin.
 • Poskrbite, da je v bližini oseba, ki bi vam lahko v skrajnem primeru priskočila na pomoč.