Žaganje drv – potek • Žaganje debla na dolžino
 • Cepljenje metrskih polen
 • Žaganje vej in manjših polen
 • Videonavodila: žaganje drv na kozi za žaganje
 • Katera motorna žaga je primerna za žaganje drv?
 • Ustrezna zaščitna oprema za žaganje drv
 • Povzetek

Priprava drv in trajnostni pristop

Naj gre za nalaganje kamina pozimi ali uporabo v posodi za ogenj na vrtu poleti: lastno nažagana drva vas bodo navdala s ponosom in prizanesla vaši denarnici. Poleg tega lastno žaganje drv ustreza načelom trajnostnega gozdnega gospodarstva, saj se uporabi samo toliko, kolikor znaša naravni prirast. S tem se ohrani drevesni sestoj in preprečijo dolge transportne poti, kot je to običajno v lesnopredelovalni industriji. To velja tudi za drevesa na vašem vrtu in na travnikih, ki se podrejo in predelajo.

V prvem koraku priporočamo, da debla, veje in ostale dele dreves nažagate na priročne metrske kose. To lahko storite kar na mestu podiranja. Če imate opravljen izpit za varno delo z motorno žago, jo lahko uporabite v gozdu za podiranje dreves. V drugem koraku cepite metrska polena in les razžagate na kozi za žaganje. Več v prispevku.

Žaganje debla – korak za korakom

V prvem koraku vam bomo pokazali, kako deblo razžagate na praktična metrska polena. To lahko storite kar na tleh ali na lastno narejeni podlagi.

Žaganje debla na tleh

Če deblo leži na tleh, npr. utrjeni zemlji ali trati na vrtu, ga lahko z motorno žago žagate kar tam. Pri tem pazite, da se z motorno žago ne dotaknete tal, saj bi to zmanjšalo ostrino verige. Pred delom poskrbite, da se deblo ne more odkotaliti. Po potrebi ga fiksirajte s klini ali manjšimi kosi lesa.

1. korak

Pri delu z motorno žago nosite osebno zaščitno opremo. Več o tem najdete v navodilih za uporabo svoje motorne žage. 

Pred žaganjem lahko deblo označite na ustreznih razdaljah. Tako boste takoj vedeli, kje bo potekal naslednji rez. Pri tem lahko uporabite gozdarski merilni trak in deblo na vsak meter označite s kredo za označevanje Marker PRO ali sprejem za označevanje ECO.2. korak

Zaženite motorno žago in z njo pri počasnem teku verige zarežite v označeno mesto. Pri žaganju prežagajte deblo do nekje ¾ premera. Tako boste preprečili, da bi se z žago dotaknili tal. Postopek ponovite na vseh ostalih označenih mestih.


3. korak

Zdaj je treba deblo obrniti. Po potrebi uporabite dvigalko poseke. Pred nadaljevanjem ne pozabite deblo ponovno zavarovati pred kotaljenjem.


4. korak

Zdaj lahko dokončate reze z druge strani. Tako dobljena metrska polena boste v naslednjem delovnem koraku obdelovali dalje.


Žaganje debla na lastno narejeni podlagi

Če tla niso primerna za žaganje, lahko uporabite podlago. S tem boste obvarovali verigo in hkrati svoj hrbet, saj boste zagotovili ergonomsko delovno višino. Vse, kar za to potrebujete, je majhna opora. Takšno oporo lahko iz kosa lesa izdelate sami. Tudi tukaj bodite pozorni, da je deblo dobro pritrjeno in se ne more odkotaliti.

1. korak

Za izdelavo podlage najprej odžagajte kos debla, nato naredite rez v obliki črke V. Izrez V naj bo tako širok, kot znaša premer debla. Tako se bo deblo, ki ga boste žagali, dobro prilegalo narejeni odprtini.


2. korak

Podlago namestite na ravna tla in nanjo položite deblo. Pri tem si lahko pomagate z gozdarskimi kleščami. Deblo se ne sme premikati. Po želji ga dodatno fiksirajte s klini ali z manjšimi kosi lesa.


3. korak

Zaženite motorno žago in jo pri počasnem teku verige nastavite na označenem mestu, nato deblo prežagajte. Pazite, da vam odžagan kos debla ne bo padel na nogo.


4. korak

Po potrebi deblo premaknite, da boste lahko izvedli naslednji rez. To ponavljajte, dokler ne boste prežagali celotnega debla.


Cepljenje metrskih polen – korak za korakom

Takšni metrski kosi lesa seveda ne morejo v kamin. Zato je treba pri debelejših deblih poskrbeti za cepljenje na manjše velikosti. Potem bo tudi sušenje hitrejše. In to je pomembno, saj vlažen les slabše gori in pridela več dima in saj. Cepljenje metrskih polen poteka tako:

1. korak

Metrska polena položite vzdolžno po tleh in jih fiksirajte, da se ne bodo odkotalila.

2. korak

Zdaj lahko s klinom za cepitev lesa izvedete cepitev. To storite najlažje, če v deblo najprej naredite zarezo, v katero vstavite klin. Odvisno od premera debla dobljeni polovici cepite ponovno.


3. korak

Tako dobljen les lahko na kozi za žaganje nadalje razžagate na manjše kose za uporabo v kaminu.


Okolju prijazna drva

Pri zgorevanju lesa se sprosti samo toliko ogljikovega dioksida, kot ga je drevo pri rasti sprejelo. Zato vam pri kurjenju lesa ni treba imeti slabe vesti glede bilance CO2. Poleg tega veliko evropskih držav stavi na ekološko gozdarjenje in pogozdovanje, tako da zraste vedno več dreves, kot se jih poseka.

Žaganje vej in manjših polen – korak za korakom

Za žaganje prej pripravljenih metrskih polen, debel z manjšim premerom ali vejevja na manjša drva uporabite kozo za žaganje. Ta bo poskrbela za varen položaj lesa ter zagotovila kar največ udobja pri pripravi drv.

1. korak

Kos lesa položite na kozo za žaganje in ga z gumijastim trakom ali verigo zavarujte pred premikanjem. Okrogle, skoraj ravne veje se kljub takšni pritrditvi rade obračajo. V tem primeru uporabite krempljast naslon, ki ga zasadite v vejo. Tako boste preprečili obračanje in učinkovito žagali.


2. korak

Varno zaženite motorno žago in nastavite verigo na les.


3. korak

Zdaj lahko varno nažagate polena.


Skladiščenje drv

Preden lahko drva uporabite v kaminu, se mora les dve leti sušiti. Pri tem je treba poskrbeti za pravilno skladiščenje. Posamezna polena zložite tako, da bo lahko zrak med njimi krožil. Prav tako jih zaščitite pred dežjem in mokroto.


Oznaka: žaganje drv

Katera motorna žaga je primerna za žaganje drv?

Veriga STIHL Rapid Duro 3 iz trdine je zasnovana za srednje močne motorne žage. Je zelo odporna in primerna za nečist les, poleg tega ostane do desetkrat dlje ostra v primerjavi z običajnimi verigami.

MS 211 z verigo Duro 3

MS 180

MS 251

MSA 140


Zavezani vaši varnosti: zaščitna oprema

Delo z zmogljivimi napravami razveseljuje in omogoča, da pri tem prerastete samega sebe. Pri tem je dobro, če se lahko zanesete na učinkovita in varna zaščitna oblačila. Pri delu z motorno žago vedno nosite osebno zaščitno opremo. Sem spadajo npr. čelada, hlače z zaščito pred rezi, zaščitna obutev ipd. Podrobnosti najdete v navodilih za uporabo svojega izdelka (LINK SUPPORT). Pred prvo uporabo naprave se dobro seznanite z njenim delovanjem, poleg tega se pred vsakim delom prepričajte, da je naprava v brezhibnem stanju. Specializirani trgovec STIHL bo napravo za vas pripravil na prvo uporabo in vam svetoval glede zaščitnih oblačil, krojev in konfekcijskih številk, pri tem pa boste oblačila lahko v miru pomerili. Zapomnite si, da osebna zaščitna oprema ne more nadomestiti varne delovne tehnike.

OPOMBA

V gozdu se lahko uporabljajo izključno biološko hitro razgradljiva olja za mazanje verige, hidravlične tekočine in posebna goriva na osnovi alkilata. Prazne posode je treba pobrati in strokovno odstraniti.

Povzetek: žaganje drv

 • Od debla do drv v treh korakih: žaganje debla na dolžino, cepljenje metrskih kosov in žaganje drv na kozi za žaganje.
 • Odvisno od tal in delovnega koraka lahko delate na tleh, kozi za žaganje ali lastno narejeni podlagi.
 • Pri žaganju drv nosite predpisano zaščitno opremo.
 • Pri delu upoštevajte vse veljavne zakonske predpise.
 • Ob vprašanjih in pomislekih se obrnite na revirnega gozdarja, pristojno gozdno upravo ali druge pristojne institucije.