Zagon motorne kose STIHL

Priprava motorne kose

Postopek zagona motorne kose FS 91 

Pregled postopka zagona pri modelu FS 56 

Posnetek motorne kose FS 56 

Pregled postopka zagona pri modelu FS 38 

Povzetek

Kako zaženem motorno koso? Tukaj vam bomo korak za korakom predstavili vse postopke.

Košnja z motorno koso je učinkovita in hitra. Vendar poskrbite za naslednje: prebrali ste navodila za uporabo; delovna okolica je zaščitena in preverjena, oblečena imate ustrezna zaščitna oblačila. Nato lahko začnete delati z motorno koso.


Postopek zagona na primeru motorne kose FS 91

Ta postopek je podoben zagonu motornih kos FS 80, FS 85, FS 87, FS 100, FS 120, FS 130 in FS 250.

Položite motorno koso na tla 

Motorno koso varno odložite na tla. Podpornik na motorju in ščitnik rezalnega orodja sta več kot primerna za to. Rezalno orodje se ne sme dotikati tal ali predmetov, saj se lahko pri zagonu zavrti. Dolijte gorivo v skladu z navodili za uporabo. Če je zaščita za prenašanje nameščena, jo snemite. V razdalji 15 metrov od naprave ne sme biti oseb. Vedno poskrbite za stabilen položaj.

Pritisnite ročno črpalko za gorivo

Najmanj 5-krat pritisnite ročno črpalko za gorivo, čeprav je še vedno napolnjena z gorivom. Število zagonskih potegov se zmanjša in zagon je lažji.

Ročico dušilne lopute prestavite v položaj za hladni ali topli zagon

Pri hladnem motorju je treba dušilno loputo zapreti. Za to prestavite ročico za čok v položaj za hladni zagon tj. položaj skrajno zgoraj.

Če je motor topel, prestavite ročico za čok v položaj za topli zagon (sredinski položaj). Ta položaj izberite tudi, če je bil motor že zagnan, vendar je še vedno hladen.

Stabilen položaj: motorno koso dobro pritisnite ob tla

Poskrbite, da stabilno stojite, in se ponovno prepričajte, da je motorna kosa varno odložena. Napravo pritisnite ob tla, da se med zagonom ne prevrne. Preverite, da rezalno orodje ni zablokirano.

Povlecite zagonsko vrvico

Z desno roko počasi povlecite zagonski ročaj, dokler ne čutite upora. Nato povlecite hitro in močno. Po možnosti vlecite čim bolj navpično navzgor. Zagonske vrvice ne povlecite do konca. 

Pazite, da zagonski ročaj ne bo »odletel« nazaj, temveč ga počasi spuščajte, da se vrvica pravilno navije.

Motor se zažene

Ko se motor zažene, še teče pribl. 5 do 7 sekund. V tem času na kratko pritisnite zaporno ročico na multifunkcionalnem ročaju in dodajte plin. Pri tem se ročica za čok samodejno preklopi v položaj za mirovanje (najnižji položaj) in motor se prestavi v prosti tek. Ponovno vlečenje zagonskega ročaja ni potrebno. Ko je motor v prostem teku, se orodje ne vrti več.

Če v roku 5 do 7 sekund ne pritisnete ročice za plin, se motor izklopi. Zdaj morate ročno preklopiti dušilno loputo v položaj za topli zagon (sredinski položaj) in ponovno povleči zagonski ročaj, dokler se motor ne zažene.

Dvignite motorno koso s tal in začnite z delom

Počasi dvignite motorno koso s tal. Pri tem se izogibajte nenamernemu dodajanju plina. Motorna kosa je pripravljena na delo. Motorno koso vpnite na univerzalni nosilni pas in jo vodite z dvema rokama.

Izklopite napravo

Izklopno stikalo na multifunkcionalnem ročaju preklopite v položaj za izklop (0). Motor se izklopi. Po izpustitvi skoči izklopno stikalo nazaj v položaj I.

Dodatne informacije o našem rezalnem orodju

Tukaj najdete informacije o izdelavi našega rezalnega orodja za naprave za košnjo, motorne kose ipd.


Pregled postopka zagona motorne kose STIHL FS 56

Ta postopek je podoben zagonu motornih kos FS 40 in FS 50.

Položite motorno koso na tla

Motorno koso varno odložite na tla. Podpornik na motorju in ščitnik rezalnega orodja sta več kot primerna za to. Rezalno orodje se ne sme dotikati tal ali predmetov, saj se lahko pri zagonu zavrti. Dolijte gorivo v skladu z navodili za uporabo. Če je zaščita za prenašanje nameščena, jo snemite. V razdalji 15 metrov od naprave ne sme biti oseb. Vedno poskrbite za stabilen položaj.

Pritisnite ročno črpalko za gorivo

Najmanj 5-krat pritisnite ročno črpalko za gorivo, čeprav je še vedno napolnjena z gorivom. Število zagonskih potegov se zmanjša in zagon je lažji.

Ročico dušilne lopute prestavite v položaj za hladni ali topli zagon

Pri hladnem motorju je treba dušilno loputo zapreti. Za to prestavite ročico za čok v položaj za hladni zagon tj. položaj skrajno zgoraj.

Če je motor topel, prestavite ročico za čok v položaj za topli zagon (sredinski položaj). Ta položaj izberite tudi, če je bil motor že zagnan, vendar je še vedno hladen.

Stabilen položaj: motorno koso dobro pritisnite ob tla

Poskrbite, da stabilno stojite, in se ponovno prepričajte, da je motorna kosa varno odložena. Napravo pritisnite ob tla, da se med zagonom ne prevrne. Preverite, da rezalno orodje ni zablokirano.

Povlecite zagonsko vrvico

Z desno roko počasi povlecite zagonski ročaj, dokler ne čutite upora. Nato pri napravah brez ErgoStarta povlecite hitro in močno. Pri napravah z ErgoStartom povlecite z občutkom in enakomerno silo. Po možnosti vlecite čim bolj navpično navzgor. Zagonske vrvice ne povlecite do konca. 

Pazite, da zagonski ročaj ne bo »odletel« nazaj, temveč ga počasi spuščajte, da se vrvica pravilno navije.

Motor se zažene

Ko se motor zažene, še teče pribl. 5 do 7 sekund. V tem času na kratko pritisnite zaporno ročico na multifunkcionalnem ročaju in dodajte plin. Pri tem se ročica za čok samodejno preklopi v položaj za mirovanje (najnižji položaj) in motor se prestavi v prosti tek. Ponovno vlečenje zagonskega ročaja ni potrebno. Ko je motor v prostem teku, se orodje ne vrti več.

Če v roku 5 do 7 sekund ne pritisnete ročice za plin, se motor izklopi. Zdaj morate ročno preklopiti dušilno loputo v položaj za topli zagon (sredinski položaj) in ponovno povleči zagonski ročaj, dokler se motor ne zažene.

Dvignite motorno koso s tal

Počasi dvignite motorno koso s tal. Pri tem se izogibajte nenamernemu dodajanju plina. Motorna kosa je pripravljena na delo.

Izklopite napravo

Izklopno stikalo na multifunkcionalnem ročaju preklopite v položaj za izklop (0). Motor se izklopi. Po izpustitvi skoči izklopno stikalo nazaj v položaj I.

Pregled postopka zagona motorne kose STIHL FS 38

Ta postopek je podoben zagonu motornih kos FS 45 in FS 55 C-E.

Položite motorno koso na tla 

Motorno koso varno odložite na tla. Podpornik na motorju in ščitnik rezalnega orodja sta več kot primerna za to. Rezalno orodje se ne sme dotikati tal ali predmetov, saj se lahko pri zagonu zavrti. Dolijte gorivo v skladu z navodili za uporabo. Če je zaščita za prenašanje nameščena, jo snemite. V razdalji 15 metrov od naprave ne sme biti oseb. Vedno poskrbite za stabilen položaj.

Izklopno stikalo v položaju za delovanje

Izklopno stikalo na multifunkcionalnem ročaju preklopite v položaj za delovanje (I).

Zaskočite ročico za plin

Pritisnite zaporo ročice za plin in jo držite pritisnjeno. Hkrati pritisnite ročico za plin in zaskočko zaskočite na jezičku ohišja.

Položaj plina za zagon

Ko je ročica za plin zaskočena, lahko izpustite ročico za plin in zatem njeno zaporo. Na napravi je nastavljen položaj plina za zagon.

Ročico dušilne lopute prestavite v položaj za čok

Poskrbite, da stabilno stojite, in se ponovno prepričajte, da je motorna kosa varno odložena. Napravo pritisnite ob tla, da se med zagonom ne prevrne. Preverite, da rezalno orodje ni zablokirano.

Pritisnite ročno črpalko za gorivo

Najmanj 5-krat pritisnite ročno črpalko za gorivo, čeprav je še vedno napolnjena z gorivom. Število zagonskih potegov se zmanjša in zagon je lažji.

Stabilen položaj: motorno koso dobro pritisnite ob tla

Poskrbite, da stabilno stojite, in se ponovno prepričajte, da je motorna kosa varno odložena. Napravo pritisnite ob tla, da se med zagonom ne prevrne. Preverite, da rezalno orodje ni zablokirano.

Povlecite zagonsko vrvico

Z desno roko počasi povlecite zagonski ročaj, dokler ne čutite upora. Nato pri napravah brez ErgoStarta povlecite hitro in močno. Pri napravah z ErgoStartom povlecite z občutkom in enakomerno silo. (Po možnosti navpično navzgor.) Zagonske vrvice ne povlecite do konca.

Pazite, da zagonski ročaj ne bo »odletel« nazaj, temveč ga počasi spuščajte, da se vrvica pravilno navije.

Motor se zažene

Ko se motor zažene ali najpozneje po petem poskusu zagona odprite čok, tako da prestavite ročico dušilne lopute.

Ponovno povlecite zagonsko vrvico

Ponovno povlecite zagonsko vrvico. Motor se zažene.

Če se slučajno zgodi, da se motorna kosa ne bo zagnala, preberite navodila za uporabo in preverite navedene postopke. Po potrebi se obrnite na specializiranega trgovca. Z veseljem vam bo pomagal odpraviti morebitne težave.

Pritisnite ročico za plin in sprostite zaskočko

Ko motor deluje, pritisnite ročico za plin tako močno, da se jeziček sprosti. Motor se prestavi v prosti tek. Rezalno orodje se ne vrti več.

Dvignite motorno koso s tal

Počasi dvignite motorno koso s tal. Pri tem se izogibajte nenamernemu dodajanju plina. Motorna kosa je pripravljena na delo.

Izklopite napravo

Izklopno stikalo na multifunkcionalnem ročaju preklopite v položaj za izklop (0).

POMEMBNO

Naši napotki predstavljajo samo dopolnitev navodil za uporabo motorne kose STIHL. Vsi posnetki, slike in opisi so simbolični in veljajo za naveden model motorne kose.  Druge vrste motornih kos lahko imajo drugačne upravljalne elemente. Zato pred uporabo spoznajte svojo motorno koso in podrobno preberite navodila za uporabo (LINK), z dodatnimi vprašanji pa se obrnite na specializiranega trgovca.

Navodila za uporabo motornih kos STIHL

Tukaj si lahko prenesete navodila za uporabo svoje motorne kose STIHL.

Povzetek: zagon motorne kose STIHL

  • Postopek zagona motorne kose STIHL se lahko razlikuje glede na model.
  • Pred zagonom pozorno preberite navodila za uporabo svojega modela.
  • Motorno koso dvignite s tal šele, ko jo uspešno zaženete.
  • Če se motorna kosa STIHL ne zažene, se obrnite na specializiranega trgovca STIHL.