Zagon motorne žage STIHL • Priprava delovnega prostora

 • Podrobno o postopku zagona
 • Videonavodila za zagon motorne žage STIHL MS 211 C (Ergo-Start) med koleni
 • Videonavodila za zagon motorne žage STIHL MS 241 C-EM (M-Tronic) na tleh 
 • Videonavodila za zagon motorne žage STIHL MS 181 (čok) na tleh
 • Povzetek

Pred zagonom motorne žage STIHL

Preden začnete delati z motorno žago, zavarujte delovno mesto. 

Priprava delovnega mesta za delo z motorno žago 

 • Ko motor teče, motorna žaga proizvaja strupene izpušne pline. Plini so lahko brez vonja in nevidni. Zato vedno delajte samo na prostem ali v zadostno prezračenih prostorih. Zaprti prostori niso primerno delovno okolje.
 • Preverite podlago delovnega mesta. Pozor: ob poledici, v mokrem vremenu, snegu ali na ledu obstaja na strmem terenu, neravni podlagi ali na sveže olupljenem lesu (lubju) nevarnost zdrsa.
 • Druge osebe, predvsem otroci, ne smejo biti v bližini.

Po dolivanju goriva v motorno žago STIHL upoštevajte naslednje:

 • Vedno poskrbite za ustrezno varnostno razdaljo od mesta dolivanja goriva, ki znaša 3 metre.
 • Preverite, ali so v delovni okolici morebitne ovire in ocenite stanje terena. Vedno imejte pripravljeno pot varnega umika. Delo na spolzkih, neravnih ali poledenelih površinah je lahko nevarno, zato se mu izogibajte.
 • Poleg tega pazite, da v bližini ni drugih oseb. Vseeno ne delajte nikoli sami in poskrbite, da so dovolj blizu osebe, ki bi vam lahko v skrajnem primeru priskočile na pomoč. 


Zagon motorne žage – korak za korakom

Delovna okolica je preverjena in zaščitena. Zdaj šele lahko začnete delati z motorno žago. Pri vseh opisanih korakih upoštevajte varnostna opozorila v navodilih za uporabo. Prva navodila veljajo za zagon motorne žage brez sistema M-Tronic. Za naprave s sistemom M-Tronic (LINK Tehnologija) si oglejte naslednja navodila.

V teh navodilih je predstavljen zagon na tleh. Namesto tega lahko motorno žago zaženete tudi tako, da jo držite med koleni ali stegni, če je zaradi gostega grmičevja ali na snegu ne morete zagnati na tleh. Pri zagonu med koleni oz. stegni odpadejo posamezni koraki, kot je npr. stabilizacija motorne žage na tleh.

Zagon motorne žage brez sistema M-Tronic

Aktivirajte zavoro verige 

Pred zagonom motorne žage obvezno aktivirajte zavoro verige. Za to potisnite zavoro verige naprej.

Snemite ščitnik meča

Pred zagonom motorne žage vedno snemite ščitnik meča.

Pritisnite dekompresijski ventil

Če je vaša motorna žaga opremljena z dekompresijskim ventilom, ga pritisnite. S tem olajšate zagon motorja in posledično zagon motorne žage.

Večkrat pritisnite ročno črpalko za gorivo

Če je vaša motorna žaga opremljena z ročno črpalko za gorivo, jo večkrat pritisnite. S tem olajšate zagon naprave in zmanjšate število potrebnih potegov zagonske vrvice.

Kombinirano ročico prestavite v položaj za čok 

Kombinirano ročico prestavite v položaj za čok/hladni zagon. Pri tem najprej pritisnite zaporo ročice za plin in zatem ročico za plin. Nato potisnite kombinirano ročico do konca navzdol.

Motorno žago postavite na ravno površino 

Motorno žago za zagon odložite na ravno podlago. Rezalna garnitura se ne sme dotikati tal, ker bi lahko pri zagonu zablokirala in po nepotrebnem ogrozila vašo varnost.

Stabilizirajte motorno žago

Motorno žago na tleh primite z obema rokama. Z levo roko na cevastem ročaju, z desno na zagonski vrvici. S prsti desne noge stopite v zadnji ročaj. Tako stabilizirate motorno žago.

Povlecite zagonsko vrvico

Z desno roko počasi povlecite zagonsko vrvico, dokler ne začutite upora. Nato večkrat močno povlecite zagonsko vrvico, dokler se motor ne zažene. Po možnosti vlecite čim bolj navpično navzgor, tako da vrvica ne bo drgnila ob ohišje.

Motor se na kratko zažene

Motor se na kratko zažene, vendar se spet izklopi. Zdaj preklopite kombinirano ročico za eno zaskočno stopnjo navzgor, da odprete čok (položaj vmesnega plina).

Ponovno povlecite zagonsko vrvico

Ponovno vlecite zagonsko vrvico, dokler se motor ne zažene.

Rahlo pritisnite ročico za plin

Ko se motor zažene in normalno teče, s kazalcem rahlo pritisnite ročico za plin. Kombinirana ročica skoči v normalen položaj prostega teka.

Dvignite motorno žago s tal

Motorno žago počasi dvignite s tal in se pri tem ne dotaknite ročice za plin.

Sprostite zavoro verige

Zdaj sprostite zavoro verige, tako da z levo roko povlečete ročaj zavore verige k sebi. Pri tem ne izpustite cevastega ročaja. Če slišite »klik«, je veriga sproščena in lahko prosto teče po meču.

Preverite mazanje verige

Preden začnete, preverite mazanje verige: če pri polnem plinu držite verigo nad kosom papirja ali svetlim kosom lesa, morate na njem opaziti sled olja.

Varna delovna tehnika

Žaga je pripravljena. Za varno delovno tehniko preberite navodila za uporabo.


Zagon motorne žage s sistemom M-Tronic

Aktivirajte zavoro verige 

Pred zagonom motorne žage aktivirajte zavoro verige. Za to potisnite zavoro verige naprej.

Snemite ščitnik meča

Pred zagonom motorne žage vedno snemite ščitnik meča.

Pritisnite dekompresijski ventil

Če je vaša motorna žaga opremljena z dekompresijskim ventilom, ga pritisnite. S tem olajšate zagon motorja in posledično zagon motorne žage.

Večkrat pritisnite ročno črpalko za gorivo

Če je vaša motorna žaga opremljena z ročno črpalko za gorivo, jo večkrat pritisnite. S tem olajšate zagon naprave in zmanjšate število potrebnih potegov zagonske vrvice.

Kombinirano ročico prestavite v položaj za zagon

Kombinirano ročico prestavite v položaj za zagon (▲).

Motorno žago postavite na ravno površino

Motorno žago za zagon odložite na ravno podlago. Rezalna garnitura se ne sme dotikati tal, ker bi lahko pri zagonu zablokirala in po nepotrebnem ogrozila vašo varnost.

Stabilizirajte motorno žago

Motorno žago na tleh primite z obema rokama. Z levo roko na cevastem ročaju, z desno na zagonski vrvici. S prsti desne noge stopite v zadnji ročaj. Tako stabilizirate motorno žago.

Povlecite zagonsko vrvico

Z desno roko počasi povlecite zagonsko vrvico, dokler ne začutite upora. Nato večkrat močno povlecite zagonsko vrvico, dokler se motor ne zažene. Po možnosti vlecite čim bolj navpično navzgor, tako da vrvica ne bo drgnila ob ohišje.

Rahlo pritisnite ročico za plin

Ko se motor zažene in normalno teče, s kazalcem rahlo pritisnite ročico za plin. Kombinirana ročica skoči v delovni položaj (I).

Dvignite motorno žago s tal

Motorno žago počasi dvignite s tal in se pri tem ne dotaknite ročice za plin.

Sprostite zavoro verige

Zdaj sprostite zavoro verige, tako da z levo roko povlečete ročaj zavore verige k sebi. Pri tem ne izpustite cevastega ročaja. Če slišite »klik«, je veriga sproščena in lahko prosto teče po meču.

Preverite mazanje verige

Preden začnete, preverite mazanje verige: če pri polnem plinu držite verigo nad kosom papirja ali svetlim kosom lesa, morate na njem opaziti sled olja.

Varna delovna tehnika

Žaga je pripravljena. Za varno delovno tehniko preberite navodila za uporabo.


Preprost zagon s sistemoma STIHL ErgoStart in STIHL ElastoStart

Poleg zgoraj opisanega sistema M-Tronic (povezava do prispevka o sistemu M-Tronic) nudimo tudi druge dodatke, ki olajšajo zagon vaše naprave: STIHL ErgoStart (povezava do prispevka o sistemu ErgoStart) znatno zmanjša napor ob zagonu in posebni ročaj STIHL ElastoStart (povezava do prispevka o sistemu ElastoStart) omogoča enakomeren zagon brez sunkovitih konic moči.

POMEMBNO
Naši napotki predstavljajo samo dopolnitev navodil za uporabo motorne žage STIHL. Vsi posnetki, slike in opisi so simbolični in veljajo za naveden model motorne žage. Druge vrste motornih žag lahko imajo drugačne upravljalne elemente. Zato pred uporabo spoznajte svojo motorno žago in podrobno preberite navodila za uporabo, z dodatnimi vprašanji pa se obrnite na specializiranega trgovca.

Navodila za uporabo motornih žag STIHL

Tukaj si lahko prenesete navodila za uporabo svoje motorne žage STIHL.

Povzetek: zagon motorne žage STIHL

 • Postopek zagona motorne žage STIHL se lahko razlikuje glede na model.
 • Zato pred zagonom pozorno preberite navodila za uporabo svojega modela.
 • Obstajata dva načina za varen zagon motorne žage STIHL: zagon na tleh in zagon med koleni.
 • Pri modelih s sistemom M-Tronic odpadejo nekateri koraki zagona, npr. dodaten poteg zagonske vrvice.
 • Delo z motorno žago lahko začnete šele po uspešnem zagonu. Pri zagonu na tleh motorno žago dvignite šele po uspešnem zagonu.
 • Če se motorna žaga STIHL ne zažene, se obrnite na specializiranega trgovca STIHL.