Zamenjava rezalnega orodja pri motorni kosi

  • Pregled menjave rezalnega orodja
  • Videonavodila
  • Povzetek

Menjavanje rezalnega orodja pri motornih kosah s kovinskim rezalnim orodjem

1. Priprava

Izklopite napravo. Pri bencinski napravi iztaknite vtič za svečko. Pri akumulatorski kosi vzemite baterijo iz reže oz. izvlecite priključni kabel iz vtičnice.

Preverite, ali ima rezalno orodje nameščen ustrezen ščitnik. Motorno koso držite tako, da je držalo rezalnega orodja obrnjeno navzgor.

2. Zablokirajte gred

Zatič ali kotni izvijač potisnite v izvrtino na gonilu. Obračajte gred, dokler se zatič ne zaskoči in zablokira gred.

3. Snemite kovinsko rezalno orodje

Sprostite matico v smeri urnega kazalca. Snemite rezalno orodje in priključne dele, pri tem pritisne plošče ne snemite. Zdaj lahko namestite novo rezalno orodje.

4. Namestite rezalno orodje

Rezalno orodje namestite na pritisno ploščo. Pri tem mora izbočen del pritisne plošče segati v izvrtino rezalnega orodja.

5. Namestite pritisno podložko in tekač

Na gred namestite pritisno podložko in tekač.

6. Privijte matico

Matico s kombiniranim ključem privijte v nasprotni smeri urnega kazalca. Ohlapno matico zamenjajte.

7. Snemite orodje za blokiranje gredi

Nato odstranite orodje za blokiranje gredi.

Menjavanje rezalnega orodja pri motornih kosah s kosilno glavo

1. Priprava

Izklopite napravo. Pri bencinski napravi iztaknite vtič za svečko. Pri akumulatorski kosi vzemite baterijo iz reže oz. izvlecite priključni kabel iz vtičnice.

Preverite, ali ima rezalno orodje nameščen ustrezen ščitnik. Motorno koso držite tako, da je držalo rezalnega orodja obrnjeno navzgor.

2. Zablokirajte gred

Zatič ali kotni izvijač potisnite v izvrtino na gonilu. Obračajte gred, dokler se zatič ne zaskoči in zablokira gred.

3. Snemite kosilno glavo

Kosilno glavo obračajte v smeri urnega kazalca tako dolgo, da se sprosti. Zdaj lahko namestite novo.

4. Namestite kosilno glavo

Kosilno glavo obračajte v nasprotni smeri urnega kazalca in jo do konca navijte na gred.

5. Privijte kosilno glavo

Kosilno glavo dobro privijte pri zablokirani gredi.

6. Snemite orodje za blokiranje gredi

Nato odstranite orodje za blokiranje gredi.

OPOMBA

Različna orodja zahtevajo različne postopke. Izberite rezalno orodje, ki ga želite namestiti. Poskrbite, da bo imelo vsako rezalno orodje nameščen ustrezen ščitnik. Več podatkov o ustreznih ščitnikih in pravilni montaži najdete v navodilih za uporabo (LINK).

Videonavodila o menjavi rezalnega orodja pri motornih kosah

Menjavanje kosilne glave PolyCut 20-3 pri motorni kosi

Namestitev kosilne glave AutoCut C 25-2

Namestitev kovinskega noža za goščavje (250 mm)

Menjavanje kovinskega lista za košnjo (230 mm) pri motorni kosi

Namestitev kosilne glave AutoCut C 5-2

Informacije o našem rezalnem orodju

Tukaj najdete informacije o izdelavi našega rezalnega orodja za naprave za košnjo, motorne kose ipd.

Navodila za uporabo motornih kos STIHL

Tukaj si lahko prenesete navodila za uporabo svoje motorne kose STIHL.

Povzetek: zamenjava rezalnega orodja pri motorni kosi

  • Vedno nosite ustrezno osebno zaščitno opremo in upoštevajte opozorila in korake v navodilih za uporabo.
  • Držalo rezalnega orodja mora biti obrnjeno navzgor. Poleg tega mora biti nameščen ustrezen ščitnik.
  • Z zatičem ali izvijačem zablokirajte gred.
  • Pri kovinskem rezalnem orodju: rezalno orodje namestite na pritisno ploščo. Na gred namestite pritisno podložko in tekač. Privijte matico.
  • Pri kosilni glavi: namestite kosilno glavo in jo privijte pri zablokirani gredi.
  • Odstranite ročno orodje in sprostite zablokirano gred.